MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Dette ønsker vi oss, Jens (12.10.05, 10:59)

Nytt psykiatrisenter. Trådløst Trondheim. Minst 400 stipendiater i året. Dette er noen av ønskene fra de nye dekanene til Jens Stoltenberg og den nye rødgrønne regjeringen.

NYTT PSYKIATRISENTER: Det er store forhåpninger til at en ny regjering vil bla opp for nytt psykiatrisenter i Trondheim.
Illustrasjon: Pir II/Arkiplan AS
NTNUs sju dekaner har store forhåpninger til den nye rødgrønne regjeringen som i dag onsdag avslutter de interne forhandlingene. Med nytt statsbudsjett rundt hjørnet har de nye dekanene konkrete ønsker om hva forhandlingene om det nye statsbudsjettet kan føre med seg.

Nytt psykiatrisenter
- Jeg har størst forventing til at det kommer på plass finansiering av det nye psykiatrisenteret, sier dekanus Stig Slørdahl ved Det medisinske fakultet (DMF). Fjorårets statsbudsjett var nedslående, og det er blitt spekulert i at det ikke blir noe av et nytt senter.

I årets valgkamp ble det nærmest garantert av både Trond Giske og Øystein Djupedal at det skulle komme penger slik at en kunne få finansiert et psykiatrisenter som skal inn i det nye universitetssykehuset i Trondheim.
- Jeg regner med at de holder det de lover, sier Slørdahl.

Kompetansesenter for sykehusbygg
Dekanus Tore I. Haugen ved Fakultet for arkitektur og billedkunst har også et ønske som går i retning av bedre helse. Hans ønske er at det kan bli opprettet et nasjonalt kompetansesenter for sykehusbygg.
- Vi ønsker å få til en større strategisk satsing "Fremtidens sykehus - utvikling og transformasjon" for å få etablert et kompetansesenter på internasjonalt nivå ved NTNU for planlegging, design, bygging og forvaltning, drift og vedlikehold av sykehus- og helsebygg.

TRÅDLØST TRONDHEIM: Kanskje vil ny IT-minister prøve ut ideen om en trådløs by?
Foto: NTNU Info/Bård F. Gimnes
Trådløst bredbånd i Trondheim
Dekanus Arne Sølvberg ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk har som sin kongstanke et trådløst bredbåndsnett over hele Trondheim. NTNU skal være en "motor" i dette arbeidet, mener Sølvberg.

- Vårt mål er at alle NTNUs campuser skal ha trådløsdekning innen utgangen av 2006, sier Sølvberg. Men det er bare begynnelsen. For i følge dekanen er det store tekniske utfordringer som ligger foran oss på alle nivåer, fra radioteknikk til sluttbrukertjenester. - Trondheim bør bli et storskala trådløst testlaboratorium - en "testbenk" i verdensklasse for utvikling og utprøving av trådløse informasjonstjenester, mener den engasjerte dekanen, som nå arbeider med å få på plass økonomien i et slikt prosjekt.

100 millioner til globalisering
Dekanus Kathrine Skretting ved Det historisk-filosofiske fakultet ønsker seg et nytt forskningsprogram for globalisering i størrelsesorden 100 millioner.
- Her må nok flere legge i potten, og Forskningsrådet ha regien. Men NTNU som et universitet med særlig ansvar for tverrfaglighet, og et satsningsområde Gloablisering som ledes av HF, vil kunne få mye god forskning ut av et slikt program, tror Skretting.

FLERE STIPENDIATER: SVT-dekanus Jan Morten Dyrstad vil ha flere stipendiater. Her fra NTNUs årlige Festmøte hvor det gjøres stas på de som har avlagt doktorgrad ved NTNU.
Foto: NTNU Info/Rune Petter Ness
Flere stipendiater
Dekanus Jan M. Dyrstad ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse håper på flere stipendiater:
- Jeg ønsker at den nye rødgrønne regjeringen følger opp opptrappingsplanen for stipendiatstillinger som ble foreslått i rekrutteringsmeldingen fra 2002. Det vil si at vi skal ha en økning på minst 350 nye stipendiater per år til 2007. Kanskje bør tallet være 400 siden det de siste to årene bare har vært bevilgninger på tilsammen 300 stipendiater.

Mer utstyr
Dekanus Ingvald Strømmen ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologiledelse har også ønske om større rekruttering til forskningen.
- Mitt håp er at forskning og næringsutvikling får et løft i budsjettet og at dette blir gjenspeilet i et økt antall stipendiat og postdoc-stillinger samt økte bevilgninger til vitenskapelig utstyr, sier Strømmen. Han sammenligner Norge med naboland og mener at har utviklingen av naturvitenskapelig og teknologisk forskning i Norge ikke har holdt tritt.

BEDRE UTSTYR: Flere av dekanene ønsker penger øremerket til enda bedre vitenskapelig utstyr. Her fra et laboratorium for akustikkforskning ved NTNU.
Foto: NTNU SA/Arild Juul
Flere gjesteforskere
Dekanus Bjørn Hafskjold ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi har tre ønsker:
- Jeg støtter ønsket om stillinger, men vil fordele dem på post.doc. og gjesteforskere i tillegg til stipendiatstillinger. Jeg tror dette kan heve kvaliteten vår. Jeg ønsker meg også et samlet opplegg for styrking av realfagskompetanse på alle nivåer i skoleverket. Hensikten er å gi ungdom økt kompetanse i realfag og teknologi, sier Hafskjold.

Hans siste ønske er at NTNUs infrastruktur styrkes. Det vil si at det blir bedre vitenskapelig utstyr, undervisningsutstyr, laboratorier og bibliotek.
- Spesielt slik infrastruktur som gjør oss mer operative og interessante uten hensyn til geografisk beliggenhet, sier Hafskjold.

Av Tore Hugubakken og Arne Asphjell