MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Nordisk gjør det best (24.10.05, 10:37)

Ny evaluering av nordiskfagene blinker ut NTNU-miljøet som landets fremste.

Tydelig forskningsledelse. Tydelig forskningsstrategi. Et tverrvitenskapelig miljø som fremmer dynamikk og fruktbar nytenkning. Det er mange godord som vanker i en ny evaluering av nordiskmiljøet ved NTNU.

BEST: Nordiskfaget ved NTNU fullroses i ny evaluering. - Gledelig, sier instituttleder Tor Anders Åfarli.
Foto: NTNU Info/Tore Hugubakken
God rekruttering
En komite i regi av Norges Forskningsråd har sett nærmere på forskningen i nordisk språk og litteratur ved landets fem største universiteter samt noen av høgskolene. Evalueringen er godt lesestoff for ansatte ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap på Dragvoll. Her er det flere forskningsområder som får merkelapper som svært god og fremragende. Også for instituttet som helhet er det mye positivt komiteen peker på:

 • Individuelle og felles forskningsprosjekter som rangeres på høyeste nivå
 • Aktiv og god rekrutteringspolitikk
 • Jevn alder- og kjønnsfordeling

  Eksplisitt strategi
  Mens instituttene for nordisk språk og litteratur ved NTNU og Universitetet i Tromsø har en eksplisitt strategi i forhold til de sentrale strategiske planene, fremstår de andre miljøene som mer diffuse i sine strategiske valg. For et universitet med teknisk-naturvitenskapelig profil, er det ekstra krevende at et språk- og litteraturmiljø og lykkes. Komiteen synes rett og slett at nordiskfagets fremtid ved NTNU ser lovende ut.

  Lederen ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, Tor Anders Åfarli, er godt fornøyd med at instituttet kommer best ut i kvalitetsvurderingen sammenlignet med de andre lærestedene.

  Få ansatte
  - Vi er selvsagt glade for dette. Jeg synes også det er gledelig at begge våre to seksjoner - litteratur og språk - kommer godt ut av evalueringen. Flere av våre forskningsfelt blir rangert på høyt og delvis internasjonalt nivå, og dette er spesielt gledelig når en tenker på at vi har relativt få ansatte sammenlignet med mange av de andre miljøene som er vurdert, sier Åfarli.

  Flere studenter
  For et par år siden var det stor debatt om nordiskfaget ved NTNU. Faget ble stemplet som gammeldags og uakademisk.

  - Vi følte oss litt urettferdig behandlet. Jeg synes dette bekrefter at vi er mye bedre enn mange har trodd.

  Åfarli synes at evalueringen nå dokumenterer et høyst moderne, akademisk miljø. Også studentrekrutteringen har pekt i riktig retning de siste fem årene. Nå nærmer antallet studenter i basisemnene seg gamle rekorder på over hundre studenter.

  Rekker ikke over alt
  Komiteen har likevel noen anbefalinger. Miljøets litteraturhorisont er snever ved at forskningen primært er konsentrert om 1800-tallet og visse forfattere fra 1900-tallet. Dessuten er barne- og ungdomslitteraturen lavt prioritert. Instituttet vil prøve å styrke disse områdene, men Åfarli understreker at de bare har rundt ti personer som er fast ansatt.

  - Vi skulle gjerne ha gjort mer, men vi er et lite miljø og rekker ikke over alt. Dessuten kan det være forskningsstrategisk fornuftig å konsentrere de knappe ressursene vi har om noen få fagfelt som vi er spesielt flinke i, påpeker Åfarli.

  Av Tore Hugubakken

 •