MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

99 vil bli fremragende (27.10.05, 12:32)

99 norske forskningsmiljøer har meldt seg på i kampen om å bli Norges nye sentre for fremragende forskning. Likestillingsarbeidet blir viktig for de som blir plukket ut.

ENORM JUBEL:Professorene Edvard Moser (t.v), Torgeir Moan og Peder Emstad feiret med champagne da deres fagmiljøer ble Sentre for fremragende forskning i 2002.
Arkivfoto: NTNU Info/Rune Petter Ness
I juni 2002 ble det pekt ut 13 Sentre for fremragende forskning, hvorav tre var fra NTNU. Tidligere i år annonserte Norges Forskningsråd at antall Sentre for fremragende forskning skulle utvides. Søknadsfristen gikk ut for et par uker siden, og 99 fagmiljøer ønsker nå å bli fremragende.

18 fra NTNU
79 av årets søknader kommer fra universitetene:

 • Universitetet i Oslo, 28 søknader

 • Universitetet i Bergen, 19
 • NTNU, 18
 • Universitetet i Tromsø, 8
 • Universitetet for miljø og biovitenskap, 4
 • Universitetet i Stavanger, 3

  De øvrige søknadene kom fra instituttsektoren (15), fra vitenskapelige og statlige/private høyskoler (4) og fra helseforetak (1).

  Den samlede oversikt over hvilke miljøer som har søkt vil bli lagt ut på Forskningsrådets nettsider i november.

  Oppstart i 2007
  Søkerrunden er delt i to. De 99 søkerne er med i en prekvalifisering. Av disse vil det bli plukket ut utvalgte kandidater som vil bli bedt om å sende inn full søknad en gang i løpet av våren 2006. Oppstart for de nye sentrene er etter planen 2007.

  Årets søkertall er lavere enn i forrige runde. Da var det til første runde i alt 129 søknader, derav 26 fra NTNU. Etter den første gjennomgangen gikk 40 søknader videre til andre runde, med ni finalister fra NTNU.

  Skal evalueres i 2006
  SFF-ordningen skal stimulere norske forskningsmiljø til å etablere sentre viet langsiktig, grunnleggende forskning på høyt internasjonalt nivå. Ordningen har som mål å heve kvaliteten på norsk forskning. Tilsvarende ordninger har vært en suksess i en rekke andre land.

  I dag har NTNU tre sentre som er fremragende. Disse sentrene er:

 • Centre for Quantifiable Quality of Service in Communication Systems (leder Peder Emstad)
 • Centre for Ships and Ocean Structures (leder Torgeir Moan)
 • Centre for the Biology of Memory (leder Edvard Moser)

  I 2006 skal sentrene evalueres. Sentrene som blir funnet gode nok, vil få fortsatt bevilgning over en samlet periode på ti år

  Fremragende likestilling
  I forbindelse med utlysningen av midler til nye sentre for fremragende forskning, har Forskningsrådet vedtatt særlige presiseringer om sentrene skal ha ambisjoner om likestilling ved de nye sentrene. Institusjonene må integrere likestillingshensyn i planlegging av nye sentre.

  De blir bedt om å foreslå kvinner som senterledere og ledende forskere, og om å oppgi måltall for kvinneandel av antall forskere og stipendiater som ansettes ved sentrene.

 •