MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Bystyret delt i samlokaliseringsspørsmålet (27.10.05, 20:41)

Vi fikk se allianser på tvers av tradisjonelle politiske skillelinjer i bystyrets behandling av Kunnskapsbyen Trondheim: FrP og RV er de største skeptikerne til en encampusløsning, mens Ap og Høyre er mest positive til en samlokalisering.

SAKSORDFØRER Arne Byrkjeflot fra RV legger fram sitt partis skepsis til Rådmannens forslag til vedtak. Kristian Dahlberg Hauge (t.h.) fra FrP er helt på linje med sin politiske motpol i denne saken
Skal vi gjøre som Kunnskapsminister Djupedal og si hysj mens utredningen pågår, eller skal bystyret allerede nå gi til kjenne hvilken løsning som foretrekkes? Dette ble et spørsmål som gikk igjen i debatten i bystyret torsdag kveld, og flertallet landet på at man må være åpen for alle muligheter frem til våren.

FrP-nei til samlokalisering
Fremskrittspartiet fremmet forslag om å si nei til encampusløsning allerede nå, før utredningen er fullført.

– Vi hadde muligheten til å realisere et samlet universitet før utbyggingen av sykehuset på Øya, men nå er toget gått, konstaterte Kristian Dahlberg Hauge fra FrP.

FrP-forslaget fikk FrPs ti stemmer, 2 fra RV, 1 fra Demokratene og 1 fra Miljøpartiet De Grønne.

RV gikk til angrep på punkt 3 i forslaget til vedtak fra Rådmannen, som sier at bystyret ser bynær samlokalisering av NTNU og HiST som et viktig grep for å realisere kunnskapsbyen og regionen.

RVs Arne Byrekjeflot, som også var saksordfører i denne saken, var skeptisk til at bystyret så klart skulle støtte en samlokalisering og fremmet et forslag som presiserte at alternativet med å beholde Dragvoll som universitetsområde måtte utredes like grundig som encampusløsningen, og at begge muligheter måtte holdes åpne til våren.

AVSTEMNING: Ytterfløyene i lokalpolitikken stemmer likt i saken om Kunnskapsbyen Trondheim.
Ny bydel på Dragvoll
– Vi vil ikke ha en bordet-fanger-situasjon, påpekte han, og la til at det ikke er et vilkår at universitetet må flyttes for at det skal kunne utvikles en ny bydel på Dragvoll.

RVs forslag falt, men med ganske knapp margin. Forslaget fikk til sammen 35 stemmer: 10 FrP, 2 RV, 1 Demokrat, 1 De Grønne, 3 KrF, 3 SP, 4 Pensjonistpartiet, 12 SV. 43 stemmer kreves for å få flertall, og Ap og Høyre utgjorde flertallet i denne avstemmingen.

- Jeg hadde håpet at bystyret skulle gi et like klart signal som NTNU-styret om at begge muligheter må holdes åpne, sa Byrkjeflot etterpå.

Skal regionen med?
En annen dissens gikk på om prosjektet bare skulle gjelde kunnskapsbyen Trondheim, eller om det også skulle omfatte regionen. Høyre ville ha ordet kunnskapsregionen strøket i vedtaket.

- Jeg vil ikke ha ingeniørutdanning på Levanger, sa Høyres Kristen Mo.

Men her var Senterpartiet frempå og tok til motmæle, og fikk flertall for sitt forslag om at regionen måtte være med.

KJENTE FJES å se i korridorene i Rådhuset denne kvelden.
Splid i SV
Saken avdekket intern splid i SV. Varaordfører Knut Fagerbakke er positiv til en samling av HiST, men skeptisk til en flytting av Dragvoll. Det er ikke hans partikollega Kjersti Marie Stensrud, student ved NTNU. – Samlokalisering og bedre integrering mellom by og universitet er et viktig prinsipp, mente hun.

Både Fagerbakke og Jan Bojer Vindheim fra De Grønne uttrykte skepsis til de følger det vil få for trafikkforhold med en så sterk konsentrasjon av folk i Gløshaugenområdet.

FAKTA

SAGT I DEBATTEN:
- Jeg ønsker ikke at kommunens holdning skal bli brukt som vektstang i debatten internt på NTNU. Dahlberg Hauge, FrP
- Ordføreren og administrasjonen er helt frelst på prosjektet. Derfor må vi roe ned. Byrkjeflot RV
- Det som er bra for NTNU og HiST, er bra for Trondheim. Olsø, Ap, inspirert av klassisk General Motors-sitat
- Vi bør formalisere samarbeidet mellom kommunen, NTNU og HiST. Tronshart, Ap
- Studiekvalitet og tverrfaglighet er ikke avhengig av samlokalisering. Alseth, RV og tidl. studentleder
- Jeg støtter ikke hysj-filosofien. Vi trenger åpen debatt mens det utredes. With, KrF
- NTNUs betydning for byen kan ikke overdrives. Lundereng, Ap

En og en halv time brukte bystyret på å diskutere saken. – Alt for lang tid på en sak som ikke en gang er til endelig behandling, sukket en av representantene da debatten ble avsluttet.

Tekst og foto: Arne Asphjell