MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Studerer tilrettelegging for funksjonshemmede (31.10.05, 13:43)

Sist fredag fikk NTNU besøk av en japansk delegasjon som ville lære om tilrettelegging for studenter med funksjonshemming.

TRAVLE GJESTER: Etter besøket på NTNU, gikk turen videre til Peder Morset Folkehøyskole i Selbu, som er en foregangsskole når det gjelder integrering av funskjonsfriske og elever med psykiske funksjonshemminger.
- I Japan er det veldig vanskelig for funksjonshemmede å studere utover videregående skole i dag, fortalte Katsuzo Suwa, leder i Japan Parents of Visually Handicapped Children and Persons Association. Som far til en synshemmet gutt, har han kjempet for funksjonshemmedes adgang til høyere utdanning. Foreløpig går dette arbeidet sakte i Japan, og det eneste reelle tilbudet til synshemmede og blinde er akupunktørutdanning, sa Suwa under møtet med avdelingen for tilrettelagt undervisning ved NTNU.

Tre årsverk ved NTNU
Den japanske delegasjonen representerte ulike organisasjoner som arbeider for å bedre funksjonshemmedes integrering i samfunnet. Det gode ryktet Norge har på å fjerne barrierer mellom folk med funksjonshemming og ”det virkelige livet”, bragte delegasjonen til NTNU, som har en nasjonal pådriverrolle som tilretteleggere for studenter med funksjonshemming. Oppgavene knyttet til det å tilrettelegge studier og livet for øvrig for denne svært heterogene gruppen studenter, utgjør i alt tre årsverk i Rådgivningstjenesten ved NTNU.

Samfunnet virker funksjonshemmende
- Det er et gap mellom de kravene som stilles i samfunnet, og menneskenes individuelle forutsetninger for å oppfylle disse kravene. Er gapet for stort, vil det oppleves som en funksjonshemming, sa Kjetil Knarlag fra Rådgivningstjenesten.

- Før så man funksjonshemming som en egenskap eller en mangel ved individet. Men i dag ser man det slik at det er ting i samfunnet som virker funksjonshemmende. Dette gjelder også ved NTNU. Vårt arbeid går ut på å redusere dette gapet mellom krav og forutsetninger, var budskapet fra Knarlag til det japanske følget.

BRA FOR FUNKSJONSHEMMEDE VED NTNU: - Artig at de kommer helt fra Japan for å lære av oss, synes Anne Nylund fra Seksjon for studentservice. Til høyre for henne står Jarle Jacobsen og Kjetil Knarlag.
Universell utforming av boliger
Seniorkonsulent Jarle Jacobsen fra Studentservice orienterte om Lucas-senteret øverst i Vollabakken. Der prøver de ut teknologiske løsninger for studenter med funksjonsnedsettelser. Det brukes også for å avholde spesielt tilrettelagte eksamener for studenter med spesielle behov. Senteret er bygd etter prinsippene om universell utforming.

- Alle nye studentboliger i regi av Studentsamskipnaden planlegges etter prinsippene om universell utforming, fortalte Jacobsen.

Kjenner ikke antallet funksjonshemmede studenter
De japanske gjestene hadde mange spørsmål omkring den praktiske tilretteleggingen av hverdagen til de funksjonshemmede studentene i Norge generelt, og ved NTNU spesielt.

Det er imidlertid fortsatt en jobb å gjøre, skal vi tro rådgiver Kjetil Knarlag. Blant annet mangler flere undervisningsinstitusjoner handlingsplaner og et apparat for tilrettelegging av studier, bolig, eksamen og andre faktorer som berører en funksjonshemmet sin hverdag. Det eksisterer heller ikke tall på hvor mange som har funksjonshemminger av de 190.000 studentene i Norge.

Tekst og foto: Kenneth Stoltz