MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Finansovervåket doktordisputas (10.11.05, 08:11)

Finansmannen Erik Must var til stede da oppdalingen Pål Sætrom onsdag disputerte for sin doktorgrad i bioinformatikk. Must var med på å starte firmaet Interagon der Sætrom er ansatt.

PÅL SÆTROM er i gang med disputasen. Erik Must lengst til venstre.
Det er ikke vanlig at investorer stiller opp på doktordisputaser ved NTNU. Men for Erik Must er det ikke uvanlig. Han tror kanskje det er første gang han er i Trondheim, men ved Universitetet i Oslo har han deltatt på disputaser flere ganger.

- Forsto du noe av det som ble presentert?

Vil forandre våre liv
- Ja, selvfølgelig forsto jeg noe av det. Jeg er veldig interessert i bioinformatikk og har vært det i mange år, sier Must.

FAKTA

ERIK MUST
vokste opp på Tyholt og flyttet fra Trondheim da han var 18 år. Han har betydelige aksjeposter i Adresseavisen, Dagens Næringsliv og Gyldendal. Da firmaet Interagon ble etablert i 2002 med utgangspunkt i NTNU-forskning, var Must en sentral investor. Must finansierer et professorat i bioinformatikk ved NTNU.

- Dette tror jeg er et felt som vil være med på å forandre både ditt og mitt liv i løpet av de nærmeste tjue årene. Gjennom det arbeidet som gjøres innen dette feltet får vi ny kunnskap om hva som gjør at sykdommer og oppstår og hvordan de kan helbredes.

- Jeg har vært så heldig å få gode økonomiske ressurser, og ser det som min plikt å investere en del av dette i samfunnets tjeneste, legger han til.

- Er Interagon en bedre investering enn Adresseavisen?

- Dette er to helt forskjellige ting. I Adresseavisen har jeg vært engasjert i mer enn 30 år.

- Hvordan gikk det til at du ble engasjert i Interagon?

BARNDOMSVENNER I: Professor Arne Halaas (t.v.) og investor Erik Must er venner fra barndommen. Begge er store aksjonærer i Fast-avleggeren Interagon, et firma som spesialiserer seg på bioinformatikk.
Barndomskamerat med Halaas
- Jeg er en barndomsvenn av Arne Halaas. Vi er begge vokst opp på Tyholt. Hans arbeid med databrikken som søker i store datamengder har jeg fulgt helt siden 80-tallet. Da forskningen på menneskelig arvemateriale brakte frem de store datamengdene som ligger i genomet, skjønte vi at dette måtte være en svært aktuell anvendelse av de søkeprosessene som var utviklet.

Professoren og investoren har kjent hverandre fra barnsben av, og det har også de to oppdalingene som denne uka har disputert etter tur innenfor feltet bioinformatikk og søking i store datamengder.

Et fruktbart samarbeid
Ola Snøve og Pål Sætrom har konkurrert om å være best helt siden grunnskolen, men det har vært en kameratslig konkurranse som har utviklet seg til et meget fruktbart faglig samarbeid. Dette samarbeidet har de siste årene har resultert i en imponerende rekke av faglige publikasjoner.

BARNDOMSVENNER II: Oppdalingene Pål Sætrom (t.v.) og Ola Snøve har fulgt hverandre gjennom hele livet i et fruktbart konkurranse/partnerskap.
Deres forskning på ekstraksjon av nyttig informasjon fra mengder av ustrukturerte data kulminerer nå i to doktoravhandlinger: Ola Snøve disputerte på tirsdag over avhandlingen ”Hardware-accelerated analysis of non-protein-coding RNAs”, og kollega Pål Sætrom fulgte etter på onsdag med ”Hardware accelerated genetic programming for pattern mining in strings”.

I litt mer folkelig tale går arbeidet bl.a. ut på å analysere proteiner som er viktige byggestener i celler og arvemateriale, for å finne ut hvordan disse kan modifiseres for å oppnå bestemte, ønskede resultater.

Til USA for å forske videre
Til våren tar begge de to 28-åringene med seg sine familier til USA for å være gjesteforskere ved et kreftsykehus i Los Angeles. Her vil metodene de har utviklet for avansert datasøk bli satt i praktisk bruk i et forsøk på å komme nærmere svaret på kreftens gåte.

Tekst og foto: Arne Asphjell

Interagons nettsider