MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Nærmere enhetlig ledelse ved fakultetene (15.11.05, 21:23)

Enhetlig ledelse, likestilling og studieavbrudd var de viktigste sakene på NTNU-styrets saksliste tirsdag. Samlokaliseringsdebatten ble utsatt til neste styremøte.

Prosjektet NTNU 2020/HiST 2020 ruller hurtig fremover. For hurtig, mener blant andre Forskerforbundet, som ønsker informasjon om alle sider ved samlokaliseringsspørsmålet i god tid før ethvert vedtak fattes. Orientering om status og videre saksgang i prosessen ble derfor utsatt til neste styremøte, 7. og 8. desember.

KRITISERER FORSVARET: Studentrepresentantene Jasmin Jahre og Jens Maseng etterlyste mer fleksibilitet fra Forsvarets side når studenter kalles inn til førstegangstjeneste.
Forsvaret plukker studenter med roten
Studentrepresentant Jasmin Jahre tok opp den aktuelle problemstillingen omkring studenter som innkalles til førstegangstjeneste midt i studieløpet. Det totale antallet NTNU-studenter som får et ufravillig avbrekk i studiene for å trekke i Kongens klær er ikke kjent, men ifølge studiedirektøren rammes 100 sivilingeniørstudenter hvert år av Forsvarets innkallingspraksis, og mulighetene for utsettelse er små.

- Som å fly med tomme flyseter
Styremedlem Christian Thommessen uttrykte overraskelse over omfanget, og ønsket i likhet med styreleder Marit Arnstad snarest å rette en skriftlig henvendelse om forholdet til både Forsvarsdepartementet og Utdannings- og Forskningsdepartementet.

- Et avbrudd midt i studiene er veldig ille, mente rektor Torbjørn Digernes. Enda verre er det å rykke studentene bort fra studiene i første semester, når de er i en kritisk fase faglig og sosialt. Situasjonen er dessuten svært uheldig for NTNU som institusjon, påpekte Digernes, og sammenlignet det med å kjøre fly med tomme flyseter.

VIL HA MATRISELEDELSE: - Er vi omgitt av redsel i ledelsen ved NTNU? spurte Christian Thommessen. - Selv om enhetlig ledelse ikke betyr å bygge urokkelige imperier, er det liten tvil om at stabenes makt eroderer i en slik ledelsesstruktur, sa han.
Ulike evalueringer av enhetlig ledelse
Til styremøtet forelå to rapporter fra forsøk med enhetlig ledelse ved NTNU. Det medisinske fakultet og SVT-fakultetet har høstet svært ulike erfaringer med denne ledelsesstrukturen, noe som utløste en slags foreløpig konklusjon i NTNU-styret: de forskjellige fakultetene har ulike behov. Temaet enhetlig ledelse reiser ikke desto mindre viktige spørsmål som Christian Thommessen så sitt snitt til å gripe fatt i tirsdag formiddag: fungerer stabene optimalt? Eller er de feildimensjonerte? Er prorektorene å ligne med ministre uten portefølje?

Uklar rollefordeling
- Evalueringene fra SVT og DMF viser at roller og ansvarsområder i ledergruppene på fakultetsnivå er uklare og forvirrende, sa Jon Øyvind Eriksen, og argumenterte for at dette burde standardiseres ved hjelp av føringer fra rektor.

-Særlig er det viktig å få frem en styrket faglig ledelse, mente Kristin Dæhli, som advarte mot at kontorsjefer og lignende stabsfunksjoner har makt som i altfor mange tilfeller får faglige konsekvenser. Gjennomgangsmelodien i styret var at ansvarsområdene bør defineres klarere for alle nivåer, slik at ikke faglige og administrative roller blandes. Styreleder Arnstad konkluderte med at det bør utarbeides kriterier for evaluering av enhetlig ledelse.

VEDTOK NYTT LIKESTILLINGSUTVALG VED NTNU: Stipendiat Terje Wahl representerer midlertidig tilsatte (t.v.) og Kristin Dæhli er representant for de teknisk-administrativt ansatte. Bak: Likestillingsrådgiver Svandis Benediktsdottir.
Ny giv i likestillingsarbeidet?
Styret bestemte tirsdag at det skal nedsettes et likestillingsutvalg, som blant annet skal ta for seg den synkende rekrutteringen av kvinner til NTNUs hovedprofil. Arnstad minnet om generasjonsskiftet man står overfor, og hvilke muligheter det gir for å få flere kvinner inn i ledende stillinger. Derfor bør det i løpet av de neste 4 årene utformes et ledelsesutviklingsprogram spesielt myntet på kvinner, slik at flere kan komme inn ved neste korsvei, sa Arnstad. Digernes varslet at det trengs forpliktende mål, og styret gikk langt i å antyde at det kan bli aktuelt å innføre utvidet stipendiatperiode for kvinner i svangerskapspermisjon.

Tekst og foto: Kenneth Stoltz