MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Geir Moe: Om NTNU navnet (28.11.05, 14:14)

Et nasjonalt navn er bra for rekrutteringen.

Materstvedt tok opp universitetets navn i forbindelse med en brevveksling han hadde hatt med kulturredaktøren i Aftenposten. Kort fortalt saboterer denne redaktøren navnet på universitetet vårt, ’av hensyn til leseren’. Lorentzen har gitt et meget fornuftig svar på forslaget om å få universitetsstyret til å be Stortinget om en navneforandring, og det kunne sett fra mitt synspunkt godt være siste ord i denne saken.

Men det kan nok være umaken verd å gå litt inn på begrunnelsen. Saken er den at innen teknologi rekrutterer NTNU likt fra hele landet. Fra alle norske fylker får vi nemlig som søkere omtrent den samme, meget store delen av alle de som har den nødvendige fordyping i realfag fra videregående skole. (For eksempel tar vi mot omtrent dobbelt så mange fra Akershus, som fra Sør-Trønderlag, så vidt jeg husker.) Et lokalt navn ville gjøre nasjonal rekruttering vanskeligere, og dersom vi skulle ende opp med en mer lokal rekruttering til sivilingeniørstudiene, så ville det bli en meget alvorlig krise for disse fagene ved NTNU, og dermed også for hele universitetet. Det ville neppe være gunstig for landet, heller, det skrikes jo for tiden om realfagskrise og sivilingeniørmangel, og Norge er neppe stort nok til to eller flere fullverdige teknisk-naturvitenskapelige universitetsutdanninger.

I Universitetsavisa ble det jo nylig referert til en undersøkelse hvor det fremgikk at også SF og HV rekrutterte mindre lokalt enn de andre norske universitetene, så kanskje er dette med å skille seg ut fra UiO, UiB, UiS, og UiT (dvs. Tromsø) ved å hete NTNU ikke bare negativt for disse fagene heller? Dette er et åpent spørsmål fra min side, og ikke noen påstand. Det sier seg jo selv at navnet som sådan er misvisende for SV og HF, og i en viss grad også for Medisin. Men slikt behøver ikke å bety noe, den mest siterte nålevende forsker innen Samfunnsfagene, Noam Chomsky, hører for eksempel til ved Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Jeg er uenig med Trond Andresen når han mener at vårt integrerte universitetet kan ha egne navn på deler av helheten. Det ville skape navneforvirring, og ville heller ikke avspeile noen realitet. Når Materstvedt nevner ‘University of London’, så presenterer dette seg selv med følgende innledende ord på hjemmesiden: ’The University of London is a federation of 20 self-governing Colleges of outstanding reputation.’ Her finner nemlig vi ikke bare London School of Economics …, men også Imperical College som dekker teknologi, naturvitenskap og medisin, samt Kings College, Queen Mary, osv. Og hver av disse er på størrelse med NTNU, og de er for alle formål uavhengige universiteter.

Den løsningen som ble valgt i 1995 var én pakke, og navnet var en del av denne pakken, og var med i Stortingsvedtaket. Så la oss arbeide sammen for vårt felles universitet, og ikke bruke kreftene på ørkesløs intern krangel!

Geir Moe

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv