MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Lønnsom forebygging (2.12.05, 07:41)

Trivselen økte og sykefraværet sank da en rekke arbeidsmiljøtiltak ble satt i gang blant renholdsarbeiderne. Siden toppåret i 2002 har fraværsstatistikken gått ned med mer enn 20 prosent.

DRIVKREFTER: Svein Hugo Andersen, Teknisk avdeling og Inger Hustad, HMS-seksjonen, har stått i spissen for Prosjekt Renhold.
Gjennom et samarbeid mellom Teknisk avdeling, seksjon for Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og Trygdeetaten ble Prosjekt Renhold igangsatt tidligere i år. Bakgrunnen var en alarmerende fraværsstatistikk ved enkelte avdelinger på Teknisk, og krav fra NTNUs styre om oppfølgende tiltak. Som personalpolitisk leder ved Teknisk avdeling tok Svein Hugo Andersen tak i saken og allierte seg med fysioterapeut Inger Hustad ved HMS-seksjonen. Med støtte fra Trygdeetaten satte de i gang tiltak på både kort og lang sikt.

Vanngym for sykemeldte
Som en begynnelse konsentrerte de seg om renhold - et av de mest utsatte områdene med mange som sliter med skjelett- og muskelplager. Hustad inviterte alle som var sykmeldte til å bli med på vanngymnastikk i Pirbadet. Tilbudet gikk over 14 uker og ble en dundrende suksess. - Tiltaket fikk økonomisk støtte fra Trygdeetaten. Nå undersøker vi muligheter for at vanngymnastikk kan bli et permanent tilbud for sykmeldte ved NTNU, opplyser HMS-sjef Anne-Beth Holte.

PAUSEGYM: Rundt omkring på hele NTNU har renholderne begynt å holde pausegym. En så sjelden begivenhet som premierefest i Realfagbygget ble intet unntak.
Moppeshow og enda mer gym
En mer aktiv oppfølging etter sykemelding ble neste utfordring. Her ble det satt i gang kurs om ryggens anatomi og praktisk trening med arbeidsredskaper. For å understreke at HMS-arbeid er et lederansvar, måtte også lederne være med på kurset, populært kalt ”moppeshow”.

Tredje tiltak ble innføring av pausegymnastikk og gjennomføring av et lynkurs i stavgang.

Renhold er delt inn i 17 områder. Det ble plukket ut to pauseinstruktører fra hvert område, som fikk opplæring i et spesialtilpasset program. Instruktørene blir fulgt opp regelmessig med kurs og innøving av nye øvelser. Tiltaket er basert på full frivillighet og har jevnt over godt oppmøte. Det er laget en egen plakat med 16 øvelser til pausegymmen.

Lynkurs med stav
Lynkurset i stavgang ble holdt i Dødens dal i sommer, med Inger Hustad som instruktør. – Det samlet ti glade damer og en mann, forteller hun. - Hensikten var å få inn teknikken og inspirere til egentrening. Flere har etterspurt slike kurs, og det er tydelig at mange har kjøpt eller tenker på å anskaffe staver. Derfra til å begynne å bruke dem er et annet skritt. Uten riktig teknikk blir treningseffekten dårlig, og det ser bare dumt ut, forklarer Hustad.

SKREKKEKSEMPEL: Fra videofilmen ”Renhold ved NTNU”, som er laget for og med renholdere. Bildet er et skrekkeksempel fra det som møter renholdsarbeidere i hverdagen.
Til filmen
Parallelt med disse aktivitetene ble det jobbet med en video. Renholdslederne hadde lenge gått og ønsket seg en undervisningsfilm, til opplæring av nyansatte og faglig oppdatering og påfyll til dem som har vært i tralten en stund. Filmen ble laget av NTNUs Multimediesenter. Den har renholdere i alle roller og har kort og godt fått navnet ”Renhold ved NTNU.” Premieren skjedde i Realfagbygget tidligere denne uka.

Planen framover er å lage en DVD-versjon og å oversette talen til spansk og engelsk. Blant NTNUs 160 renholdere fins det flere som ikke har norsk som morsmål.

Etter et knapt års anstrengelser, oppsummerer seksjonssjef Svein Hugo Andersen at Prosjekt renhold har vært svært vellykket. Nå vil han bygge videre på erfaringene og se på lignende opplegg for andre utsatte yrkesgrupper.

Tekst og foto: Synnøve Ressem