MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Knut Holtan Sørensen: Riktig registrert i Frida? (5.12.05, 10:08)

Innen 9. desember må faglige publikasjoner være korrekt registrert i Frida, hvis ikke vil NTNU få sterkt reduserte forskningsbevilgninger i 2007.

Det nærmer seg årsoppgjøret for 2005, deri inkludert registrering av årets skriftlige og muntlige produksjon i Frida. I høst har det vært mye fokus på at NTNUere publiserer vesentlig mindre enn ansatte ved universitetene i Oslo og Bergen, og hvordan dette slår negativt ut for NTNUs budsjett.

Registrer både som foredrag og artikkel
Det er imidlertid et spørsmål også om ting blir registrert riktig. En ikke ubetydelig del av forskjellen mellom NTNU og de andre universitetene kan nemlig skyldes en begrepsuklarhet. Mange av de foredragene NTNU-ansatte holder, publiseres i proceedings o.l. og er teknisk sett både artikler og foredrag. De fleste trykte proceedings må regnes som vitenskapelige antologier, med til dels streng referee-behandling. Mange NTNU-ansatte (bedømt etter en liten stikkprøve) registrerer likevel bare arbeidet som foredrag. Dermed blir ikke dette tellende.

En grunn til dette er at Frida-systemet gjør denne feilregistreringen fristende. Når du registrerer vitenskapelige foredrag, blir du samtidig bedt om å angi om foredraget er trykt og i så fall hvor. Når trykte foredrag - dvs. artikler! - registreres på denne måten, teller de ikke i DHB (Database for statistikk om høyere utdanning) og gir ikke økonomisk uttelling. For at de skal telle, må de registreres to ganger, en gang som muntlig foredrag og en gang som artikkel.

Utgiver må være godkjent
En komplikasjon her er at dersom artikler i proceedings skal kunne godkjennes i DHB, må utgiver godkjennes som publiseringskanal. Dette må det søkes om INNEN 9. DESEMBER til NSD i Bergen (gjøres via NSDs nettsted.). Det haster med andre ord veldig. NTNU risikerer å tape millionbeløp i 2007 dersom dette ikke blir gjort noe med (vi har tapt millionbeløp for 2006 fordi ingen gjorde noe med dette i fjor!) Hver registrering som ikke blir ordentlig gjort, koster NTNU fra 25.000 kroner og oppover.

Mangelfull opplæring
Problemet har trolig oppstått fordi Frida-registrering er blitt oppfattet som en administrativ sak som NTNUs faglige ledelse ikke har brydd seg så mye med. Administrativt tilsatte har imidlertid ikke tilstrekkelig innsikt i de faglige sidene ved registreringsarbeidet, samtidig som vitenskapelig ansatte ikke har fått tilstrekkelig informasjon om og opplæring i bruk av Frida og heller ikke har fått tilstrekkelig informasjon om konsekvensene av den ene eller andre måten å registrere på.

Det er ikke noe tvilsomt med det jeg foreslår. Utviklingen av Frida-systemet har vært dominert av representanter fra fagområder som ikke har mye trykte innlegg i proceedings, og derfor har manglet forståelse for behovene til de fag som publiserer mye på denne måten.

Sjekk dine registreringer
Alle NTNU-ansatte kan selv gjøre (og bør gjøre!) de foreslåtte endringene i forhold til egne registreringer. Det kan også være at man har publisert på forlag og i tidsskrift som ikke finnes i registrene – i så fall må det søkes til NSD om å få dem godkjent. Mange har også registrert forlag og tidsskrift ukorrekt, slik at det ikke gir uttelling. I det hele tatt er det mye som skal gjøres for å kvalitetssikre data.

Det er i denne sammenheng fristende å mene at det vel ikke ville vært så dumt om NTNUs ledelse interesserte seg mer aktivt for hvordan statistikk om egen virksomhet produseres. Frida er ikke det eneste problemet.

Knut H. Sørensen,
Professor, Institutt for tverrfaglige kulturstudier

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv