MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Revidert plan for NTNU 2020 (8.12.05, 18:33)

På dagens styremøte la rektor fram en revidert plan for beslutningsprosessen i NTNU 2020. En omfattende høring er lagt inn, og den endelige behandling i styret vil skje 10. mai.

BEKYMRET: – Jeg er bekymret over mange parallelle dimensjoner og hastverket i denne saken, sa Svein Lorentzen (t.h.). – Jeg kan gjerne bidra med å rydde bort de delene som ikke haster, foreslo han.
Forskerforbundet ved Svein Kristiansen og styremedlem Svein Lorentzen har begge sendt notater til styret der de ber om mer informasjon om prosessen knyttet til NTNU 2020/HiST 2020 prosjektet.

- Et generelt bekymringsnotat, sa Svein Lorentzen om sitt notat i dagens styremøte, og han utdypet hva hans bekymring går ut på:

Nok scenarier
- I mitt hode er det en rekke saker i saken, og jeg er skeptisk til at mange problemstillinger sauses sammen på denne måten, sa Lorentzen. – Vi trenger ikke å legge mer arbeid i å utvikle scenarier med stor detaljeringsgrad, mener Lorentzen, som er opptatt av at tocampusløsningen får en så grundig utredning at styret får godt grunnlag for et kvalifisert valg mellom de to hovedalternativene.

Rigmor Austgulen har samme syn: - Dropp scenariene, la oss få prislappen, sa hun.

Bifaller høring
Flere styremedlemmer uttrykte tilfredshet med at det i de reviderte planene er lagt inn en høring som gir både ansatte, studenter og organisasjoner mulighet til å si sin mening om planene.

LEDER PROSJEKTGRUPPEN: Nytilsatt prorektor Astrid Lægreid har fått oppdraget med å lede prosjektgruppen for strategiprosessen NTNU.
Rektor innledet med å skissere den reviderte saksgangen: Det er opprettet en prosjektgruppe til å forestå det videre arbeidet med strategiprosessen for NTNU. Strategiprosessen er nært knyttet til NTNU 2020, men skilles ut som et eget prosjekt. Prosjektgruppen ledes av prorektor for forskning, Astrid Lægreid, og medlemmene i gruppen er dekanene Katrine Skretting og Bjørn Hafskjold, samt universitetsdirektør og en student.

Endelig avgjørelse 10. mai
På det såkalte Rørosmøtet i slutten av januar med styre og faglig og administrativ ledelse ved universitetet, er det satt av en dag til å diskutere NTNU 2020/HiST 2020. Utredningsarbeidet forutsettes avsluttet som planlagt i begynnelsen av mars, med drøfting i styret 15. mars. Deretter sendes utredningsrapporten på høring til fakultet, institutt, studenttinget og fagorganisasjoner. Høringsfristen settes til 10. april, siste arbeidsdag før påske.

Utredningen og resultatet fra høringsrunden legges fram til endelig behandling i styret 10. mai.

FREMTIDENS DRAGVOLL? Rektor presenterte for styret en skisse for en mulig Dragvollutbygging. Den lille bekken i området utvides til en innbydende vannvei.
Enstemmig vedtak
Strategiprosessen for NTNU vil munne ut i strategiske handlingsplaner som blir behandlet i styremøte 29. august.

Den foreslåtte tidsplanen fikk tilslutning fra et enstemmig styre. Flere av styremedlemmene, inklusive styrelederen, ga uttrykk for at de har en åpen holdning til utfallet av saken, og at de vil legge stor vekt på resultatene fra høringen.

Tekst og foto: Arne Asphjell