MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Skal se om NTNU holder mål (7.12.05, 07:19)

I mai neste år er det duket for det viktigste besøket ved NTNU i 2006. Da kommer nemlig kontrollørene som skal avgjøre om universitetet gjør jobben sin.

UNDER LUPEN: Komiteen som skal godkjenne kvaliteten på NTNU har bebudet sin ankomst i mai 2006.
For nå stilles det strengere krav til hvordan universiteter og høgskoler utfører sine oppgaver. Et eget organ, Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga) ble opprettet i 2003 for å sikre kvaliteten ved landets høgskoler og universiteter. I perioden 9.-12. mai vil en komité i regi av Nokut besøke NTNU for å evaluere institusjonen.

Gir det grønne lyset
En evaluering av Nokut er absolutt ingen walk-over. 27 av landets 31 sykepleieutdanninger fikk stryk da de ble evaluert av Nokut tidligere i år. En institusjon som ikke får sine systemer godkjent, får en ny sjanse og seks måneder på å rette opp forholdene.

Skulle neste evaluering også være for dårlig, kan institusjonen miste retten til å opprette egne studietilbud.

Kan miste universitetsstatusen
Og det er mer ris bak speilet: I tilfeller der evalueringa gir indikasjon på reell kvalitetssvikt, kan det være aktuelt med en spesiell evaluering med sikte på å revurdere institusjonens akkreditering. Det kan være enten for institusjonen som helhet, eller for ett eller flere av studietilbudene.

Planlegging i januar
I oktober var en tilsvarende komite på besøk ved Universitetet i Tromsø, og rapporten der skal være klar senere i denne måneden. 12. januar kommer Nokut til NTNU for et planleggingsmøte. Da vil de få med seg de viktigste strategidokumentene ved NTNU.

Komiteen som gjester NTNU i mai har følgende sammensetning:

 • Professor Leiv K. Sydnes, Universitetet i Bergen (leder)
 • Professor Svein Skjæveland, Universitetet i Stavanger
 • Professor Berit Askling, Göteborgs universitet
 • Seniorrådgiver Staffan Wahlén, Högskoleverket i Stockholm
 • Student Julia Holte Sempler, Universitetet i Tromsø

  Komiteen skal utarbeide en rapport som NTNU får adgang til å kommentere.

  Milepæl
  Når komiteen kommer i mai, blir det omvisning og intervjuer med ledelse, studenter, faglig personale og folk i administrasjon, faglige enhetsledere. Prorektor Julie Feilberg ser frem til besøket.

  - Nokut-besøket er en milepæl, men det er ikke noe sluttpunkt. Målet vårt er å utvikle en kvalitetskultur som gjør at vi blir kjent for å ha en høy kvalitet på studietilbudene og læringsmiljøene våre. Jeg håper at Nokut synes at vi har gjort et godt arbeid med hensyn til kvalitetssikring, og at vi får akkreditert kvalitetssystemet vårt, sier Feilberg.

  Kvalitet i hverdagen
  Hun regner med å få konkrete råd fra komiteen om hvordan NTNU kan gjøre ytterligere forbedringer i kvalitetsarbeidet. Også fagmiljøene kan ha glede av besøket, tror Feilberg:

  - Det at Nokut kommer vil være en positiv vekker i fagmiljøene med hensyn til verdien av systematisk kvalitetsarbeid.

  - Hva mener du organisasjonen bør arbeide med frem til møtet i mai?

  - NTNUs tenkning omkring kvalitetsarbeid bygger på en tiltro til at kvaliteten skapes i det daglige arbeidet, og at det derfor er viktig å stimulere til, iverksette og følge opp kvalitetstenkningen lokalt på det enkelte institutt og på det enkelte emne, sier Feilberg.

  Nytt støttesystem
  NTNU sentralt har utviklet et støttesystem for kvalitetsarbeidet, KVASS.

  - Det lanseres i begynnelsen av januar. Der finner man premissene for NTNUs kvalitetstenkningen med beskrivelse av alle de sentrale rollene i kvalitetsarbeidet med en tilhørende beskrivelse av det ansvaret hver enkelt har, sier Feilberg.

  KVASS inneholder også en "verktøykasse" som gir enkel tilgang til nødvendig informasjon og nyttige hjelpemidler når man skal planlegge og gjennomføre undervisning, veiledning, vurdering og evaluering.

  Skal vite om kravene
  Feilberg understreker at KVASS bare er et hjelpemiddel og at en ikke behøver å bruke det så lenge man følger de sentrale kravene til det som skal gjøres.

  - Men alle må kjenne kravene i kvalitetssystemet og dokumentere hvordan de har fulgt dem opp. Det må vi sette fullt trykk på å jobbe med i tiden framover. Det er viktig at vi alle har satt oss inn i og reflektert over det som er kjernen i NTNUs kvalitetstenkning, og vår egen rolle i kvalitetsarbeidet, enten vi nå er studenter, vitenskapelig ansatte, administrativt ansatte eller ledere, sier NTNUs prorektor for utdanning og læringskvalitet.

  Av Tore Hugubakken

 •