MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Universitetsdirektørens plass i enhetlig ledelse (13.12.05, 12:22)

I forbindelse med styresaken ”Styringsreglement for NTNU” tok Kristin Dæhli opp universitetsdirektørens plass i en enhetlig ledelsesstruktur. Styrelederen lover en utredning om spørsmålet i løpet av første kvartal 2006.

På siste styremøte ble universitetsdirektørens fremtidige rolle tatt opp under behandling av saken om styringsstruktur for NTNU. Den enhetlige ledelsen med rektor og to prorektorer er nå på plass, men i saksdokumentet er fortsatt universitetsdirektøren med som en del av ledelsen.

AVKLARING: - Utydelige beslutningslinjer skaper stress i organisasjonen, sier Kristin Dæhli, som vil ha en avklaring om ledelseslinjene ved NTNU.
Beklemt diskusjon
Styremedlem Kristin Dæhli tok opp dette temaet under diskusjonen av styringsstruktur, og siden universitetsdirektøren var til stede hele tiden, ble det en litt beklemt meningsutveksling. Kommentarer underveis fra styreleder og Siri Beate Hatlen, tydet på at man mente det var utidig av Dæhli å ta opp dette spørsmålet.

- Var det utidig av deg å ta opp dette temaet?

- Nei, det synes jeg ikke. Jeg ble forbauset da jeg i sakspapirene så at universitetsdirektøren fortsatt er en del av ledelsen. Da universitetsdirektøren ble midlertidig tilsatt, var det med mandat til å få enhetlig ledelse på plass. Nå oppfatter jeg at den er på plass, og da blir det en utydelig ledelsesstruktur med så mange toppsjefer. Dette skaper stress i organisasjonen. Etter min vurdering vil det også være i strid med intensjonene i Universitetsloven at vi viderefører direktørstillingen.

- La meg presisere at denne skepsisen ikke er rettet mot Maudal personlig, men mot det å videreføre en stilling som i prinsippet er blitt overflødig. Universitetsdirektørens fullmakter er nå overført til rektor.

- Universitetsdirektøren var til stede på styremøtet da denne saken ble behandlet. Gjorde det at det ble vanskelig med en fri diskusjon?

- Ja, det kostet meg en del å ta opp dette - det krevde energi. Men jeg vet at organisasjonen er opptatt av dette spørsmålet, og mente det var nødvendig å bringe det opp i forbindelse med styringsstrukturen. Det ville vært mest ryddig om alle lederrollene var avklart og på plass per 1. august, da enhetlig ledelse i prinsippet ble innført.

- Jeg har forståelse for at det kan ta litt tid lenger tid enn forutsatt, men jeg ser det som en oppgave for styret å rydde opp, slik at vi får en reell enhetlig ledelse på plass.

Støtte fra kolleger
Ansatterepresentantene An-Magritt Jensen og Svein Lorentzen støttet Dæhlis utspill, og uttrykte også behov for en avklaring om universitetsdirektørens oppgaver og rollefordelingen framover. – Styret har en plikt til å fullføre enhetlig ledelse, sa Lorentzen.

Rektor var ikke til stede da denne saken behandlet, han var på rådsmøte i Sintef. Styrelederen opplyste at det vil bli arbeidet videre med ledelsesspørsmålet, og at en utredning om lederrollene kommer i løpet av første kvartal 2006.

Rapporteringslinjene klare
Rektor sier i en kommentar til saken at det er ingen tvil om at universitetsdirektør nå rapporterer til rektor, og at det er en rapporteringslinje gjennom hele organisasjonen som går gjennom instituttledere og dekaner opp til rektor.

- Ansettelse av to prorektorer var et viktig grep for å styrke den faglige ledelsen, sier rektor.

– Mitt hovedfokus nå er den faglige ledelse - å få den faglige samhandlingen på plass. Vi trenger mer tid for å finne ut hvordan vi skal få virksomheten i staben bedre integrert med den faglige kjernevirksomheten, sier rektor, som presiserer at firkløveret i ledelsen har full adgang til alle stabsfunksjoner.

– I samarbeid med styret skal vi nok finne fram til en god modell for organisering av den sentrale ledelsen, mener rektor.

Tekst og foto: Arne Asphjell