MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Samordner innsatsen mot utviklingsland (21.12.05, 08:18)

NTNU har lange tradisjoner for samarbeid med utviklingsland. Men innsatsen har vært spredd og lite koordinert. Nå samles samarbeidet under felles paraply i programmet PRODEC.

PRODEC står for ”Program for utviklingssamarbeid ved NTNU”, eller den engelske oversettelsen som er mer i samsvar med forkortelsen: ”NTNU PROgramme for DEvelopment Cooperation”.

VIETNAM-VETERAN: Professor Helge Reinertsen (t.h.) er leder for PRODEC. Han har lang erfaring i samarbeid med bl.a. fiskeriuniversitetet i Na Trang, Vietnam.
Professor Helge Reinertsen ved Institutt for biologi er leder for programmet. Reinertsen kan betegnes som ”Vietnam-veteran”; i flere år har han vært engasjert i utviklingen av vietnamesisk havbruk.

Tre hovedformål
- Nyorganiseringen av NTNUs satsing mot utviklingsland har tre hovedformål, opplyser Reinertsen. – Vi ønsker å få et bedre inngrep med norsk bistand, der vi kanskje har fremstått som et fragmentert og uoversiktlig miljø. Ved å samle kreftene håper vi å kunne utnytte mulige finansieringskilder på en bedre måte, for eksempel Verdensbanken. Sist, men ikke minst, så skal nyorganiseringen tjene et internt formål; de ulike miljøene blir mer oppmerksomme på hverandre og vi håper å få en større grad av tverrfaglighet i denne type prosjekter.

FAKTA

PRODECs allsidige lederteam Helge Reinertsen, biologi, leder
Birthe Loa Knizek, psykologi
Ånund Killingtveit, vann- og miljøteknikk
Hans Skotte, arkitekt
Svein Ege, sosialantropologi

Startet arbeidet i høst
Det var NTNUs styre som i 2004 vedtok å opprette programmet, og SVT-fakultetet fikk i oppgave å utforme mandat og oppnevne styre. PRODEC begynte sitt arbeid i starten av høstsemesteret i år. Mandatet for programmet trekker opp prioriteringer for innsatsen, men samtidig blir det presisert at dette ikke skal begrense de enkelte fagmiljø sin innsats mot utviklingsland.

I forhold til tidligere strategi, konsentreres innsatsen om Sørøst-Asia og Afrika sør for Sahara. Dette betyr bl.a. at land som Nicaragua og Guatemala samt Palestinske Selvstyreområder nedprioriteres. PRODEC har også midler for å stimulere til en mer koordinert innsats mot land i Sør.

LEDERGRUPPA for PRODEC samlet til møte hos Internasjonal avdeling på Gløshaugen.
Urbanisering et satsingsområde
Faglig er urbanisering et område som kommer til å representere en stor utfordring i Nord-Sør arbeidet, tror Reinertsen. Innen dette feltet kreves det en høy grad av tverrfaglighet, og her ligger det spennende muligheter for NTNU.

Arkitektprofessor Sven Erik Svendsen er en av ildsjelene ved NTNU på dette feltet.

- Nær 80 prosent av bybefolkningen i de svakeste landene i verden bor i slumområder, og over de neste 30 år forventes at byene i Sør til sammen vil få 160.000 nye innbyggere per dag, opplyser Svendsen. – Det er her vi må sette inn innstasen mot fattigdomsbekjempelse, mener Svendsen. – Forbedring av dårlige, helsefarlige boforhold gir et vesentlig bidrag til økonomisk vekst i disse landene, understreker han.

Studentene en ressurs
Energiforsyning er et annet område der NTNU kan gi viktige bidrag. – Her sitter vi på en unik og etterspurt ekspertise, mener Reinertsen, og NTNU søker på gode partner i utviklingsland på akkurat dette området.

Reinertsen ser studentene som en viktig ressurs i det forestående arbeidet, og det legges opp til et nært samarbeid mellom PRODEC og Internasjonal seksjon.

Tekst og foto: Arne Asphjell

PRODECs nettsider