MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

KURSDAGENE:
Finansdepartementet strammer tøylene (5.1.06, 15:14)

Finansdepartementet har innført den såkalte KS-ordningen for statlige prosjekter med kostnadsramme over 500 millioner. KS står for kvalitetssikring, og skal bidra til færre budsjettoverskridelser.

NTNU har en sentral rolle i flere av seminarene på Kursdagene. Seminaret som startet i dag – Nye samarbeidsformer fører til vellykkede prosjekter – ble innledet av to faglærere fra Institutt for bygg, anlegg og transport.

EKSPERTHJELP: Disse fagfolkene fra NTNU kan gi gode råd om hvordan store prosjekter skal komme ut med godt resultat: Marit Støre Valen, Ole Jonny Klakegg og Kjell Austeng.
Førsteamanuensis Kjell Austeng orienterte om Finansdepartementets KS-ordning som skal sikre at statlige prosjekter over 500 millioner har større sjanser for å komme i havn økonomisk. Austengs kollega Marit Støre Valen ga kursdeltagerne gode råd om bygg- og anleggsprosjekter generelt.

NTNU bistår departementet
Institutt for bygg, anlegg og transport har gjennom Concept-prosjektet bistått Finansdepartementet med å utarbeide KS-ordningen. Større forutsigbarhet er en av hovedgrunnene til at departementet har tatt dette initiativet, og det ser ut til å virke. For store veiprosjekter har tendensen til økonomiske overskridelser vært merkbart fallende etter at systemet ble tatt i bruk.

- Foreløpig har vi litt for lite data til å trekke endelige konklusjoner, opplyser Austeng. Bare 47 statlige prosjekter er hittil gjennomført etter den nye modellen, og ingen av disse har levert den endelige sluttrapporten. De fleste av prosjektene er innen samferdsel, bygg og forsvar.

Bratt læringskurve
- Men vi kan fastslå at lærekurven har vært bratt både hos departementene og konsulentfirmaene, sier Austeng. – Kravet til omfang av dokumentasjon og usikkerhetsanalyser var nytt for mange i forvaltningen, fortsetter han. - Noen prosjekter er faktisk blitt stoppet på grunn av for dårlig dokumentasjon.

Oljevirksomheten og helseforetakene unntatt fra kravet om gjennomføring av prosjekter etter KS-ordningen, og det kan synes litt merkelig siden det er i disse bransjer man oftest hører om store overskridelser.

Kostbar fukt
Austeng og Støre Valen hadde begge gode råd å komme med til kursdeltagerne om hvordan prosjekter skal komme ut med vellykket resultat.

For byggeprosjekter påpekte Støre Valen økt fokus på livssykluskostnader. - Sett fokus på bærekraftighet, økologi, ressursbruk, økt bruksverdi og økt levetid, var hennes oppfordring. - Fleksibilitet ved innredning av bygg er et eksempel som gir forlenget levetid, og dette kan oppnås med flater båret av søyler, kombinert med lettvegger. Tilpasningsdyktige bygg gir lavere ombygningskostnader gjennom bygningens totale livsløp, påpekte hun.

Støre Valen opplyste at ti prosent av byggekostnadene brukes til å rette på feil, og at byggefeil koster samfunnet ca 5 milliarder kroner per år. Halvparten av alle byggefeil har årsak i fuktighet.

Tekst og foto: Arne Asphjell

Kursdagene ved NTNU pågår denne uka. De fleste foredragsholdere kommer fra næringsliv og offentlige etater, og dette er derfor en fin mulighet til å få et innblikk i hva som rører seg innen ulike disipliner. Studenter og ansatte ved NTNU kan delta gratis.
Fire nye kurs starter i dag torsdag. Se programmet her.

Les mer om KS-ordningen på Concepts nettsider.