MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Får beholde bygningsmassen (5.1.06, 15:14)

Det kunne ha vært et hinder for samlokalisering av NTNU. Nå har Stortinget bestemt at universitetene fortsatt skal ha råderett over egne bygninger.

FORTSATT NTNU-EIENDOM: NTNU kan fortsatt selge unna sin eiendom for å bygge nytt. Bildet viser psykologibygningen på Dragvoll i byggefasen.
Foto: NTNU Info/Mentz Indergaard
Et flertall i Stortinget går imot forslaget fra den forrige regjeringen om å skille ut og fristille bygg og eiendommer som universitetene forvalter. Det er godt nytt for de som ønsker å samle NTNU rundt Gløshaugen. Regjeringens opprinnelige planer om å opprette et Undervisningsbygg AS som disponerte lokaler med NTNU som leietakere, ville gjort det umulig å selge eiendommene på Dragvoll for å finansiere nybygg på Gløshaugen.

Har solgt og bygd
- Vi har jo utnyttet vår disposisjonsrett godt ved at vi har solgt en del eiendommer for å kunne bygge nye undervisnings- og forskningsbygninger som for eksempel psykologibygningen på Dragvoll. Disse inntektene ville forsvinne hvis vi ikke hadde hatt disposisjonsrett til eiendommene, sier teknisk direktør Kjell Næsje ved NTNU.

Det ville ha medført atskillig hodebry for gjennomføringen av en samlokalisering hvis en ikke kunne skaffe seg en slik inntekt. Dette kunne ha skrinlagt hele samlokaliseringsprosjektet, hvor salg av Dragvoll-eiendommer er tenkt å finansiere flytting.

Mer effektiv drift
Men Nesje tror ikke nødvendigvis at det hadde vært kroken på døra for samling av NTNU rundt Gløshaugen.

- I teorien kunne en tenke seg at en hadde leid på Dragvoll, sagt opp leieavtalen og gått til Undervisningsbygg AS med krav om at de satte opp nye bygninger for oss, men dette blir helt hypotetisk, sier Nesje.

Målet med å overføre eiendommer til selskapet Undervisningsbygg, var å sørge for effektiv drift av statlige bygg. Ifølge rapporten ”Mer effektiv statlig bygge- og eiendomsforvaltning” er det et etterslep på vedlikehold og nybygg på 27 milliarder i universitets- og høgskolesektoren. Utvalgets konklusjoner hadde sin bakgrunn i at noen læresteder hadde valgt å nedprioritere vedlikeholdsarbeidene, og i stedet bruke midlene til primærvirksomheten. Teknisk avdeling mener at NTNU er i stand til selv å ta vare på bygningsmassen.

Unngår splittet avdeling
- NTNU har gjort en ordentlig jobb med å vedlikeholde mange av bygningene. Vi har ikke hatt behov for eksterne aktører. Alle de fire største universitetene har gått mot forslaget om et stalig eierselskap, og jeg synes det er greit at det er stanset, sier Nesje.

Utvalgets forslag ville også at en del av de ansatte ved de tekniske avdelingene måtte fordeles på Universitetsbygg og universitetene. Med full stans i planene om et Universitetsbygg AS vil de aktuelle personene beholde jobbene sine ved NTNU.

Av Tore Hugubakken

Tidligere UA-artikkel om dette tema.