MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

KURSDAGENE:
Ottervik: Samlokalisering bra for Trondheim og Trøndelag (9.1.06, 08:11)

Fredag ble det satt sluttstrek for Kursdagene 06. Samlokalisering ble bragt på bane av ordføreren, men debatten uteble denne gang.

Byomforming, tunneldrift og fuktskader var blant temaene under årets Kursdager. Den største publikumsmagneten var, noe overraskende, kurset om EUs direktiv om bygningers energiytelse. Direktivet setter klare rammebetingelser for fremtidens bygninger, basert på miljøets premisser.

Fuktskader for milliarder
Et av emnene som ble grundig belyst under årets arrangement, var utbredelsen av skader i nye bygg. Beregninger utført av Byggforsk viser at skader på nyoppførte bygninger i Norge beløper seg til minst 5 prosent av den årlige byggeproduksjonen, som samlet er i størrelsesorden 80-90 milliarder kroner. Minst 75 prosent av disse skadene er relatert til fukt, og har ofte sammenheng med stadig kortere byggetid. Bedre kunnskap og prosjektstyring kan redusere dette milliardsluket noe.

Ole Petter Haugen fra Skanska påpekte at risikoen for fuktskader også er et spørsmål om økonomisk avveining fra utbyggers side, dessuten legger entreprenøren ofte inn en lav risikofaktor for fuktskader. Jo høyere risikofaktor, jo dyrere blir bygget for kunden. Dagens praksis innebærer at fuktskader er uunngåelig i et livsløpsperspektiv: man snakker ikke lenger om hvis, men om når et nybygg må rehabiliteres for fuktskader.

- En kultur med bakgrunn i økonomisk tenkning og i å bygge bit for bit er dominerende i byggebransjen, fortalte arkitekt Per Knudsen. Gjennom eksempler fra blant annet NTNUs egen bygningsmasse, mente han å se at kostnadsoptimaliseringen først og fremst er oppnådd ved å senke kvalitetskravene.

TRAVEL ORDFØRER: Ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, løp avsted til neste avtale før klappsalvene i auditorium R5 hadde lagt seg. Dermed ble det ingen diskusjon med ordføreren om det betente samlokaliseringsspørsmålet.
Ottervik håper på samlokalisering
I naboauditoriet var byomforming temaet. Her fikk tilhørerne innsikt i hvordan scenarier for fremtidig byutvikling i Lade-/ Leangenområdet arter seg fra henholdsvis den private eiendomsutvikleren Ivar Kotengs perspektiv på den ene siden, og de politiske myndigheter med sine kommunedelplaner på den andre siden. Begreper som reguleringstrang, utbyggingstempo og utnyttingsgrad, utløser gjerne et godt ordskifte mellom byråkrater og utbyggingsivrige entreprenører.

Etter denne sesjonen tok ordfører Rita Ottervik for seg noen av utfordringene kunnskapsbyen Trondheim står overfor. Byen har 10.000 ansatte og 30.000 studenter innen høyere utdanning og forskning. Hun nevnte spesielt samlokaliseringsprosjektet NTNU 2020 som ett av de største byutviklingsprosjektene i tiden fremover. Ottervik flagget nok en gang sin personlige tilslutning til samlokalisering og muligheten for en fremtidig kreativ akse som strekker seg fra Lerkendal til Kalvskinnet. Samtidig understreket ordføreren at kommunen på best mulig måte vil støtte den løsningen NTNU til slutt bestemmer seg for i mars.

FORNØYD ARRANGØR: - Her har det vært utrolig mye kompetanse samlet på ett brett, forteller Teknas Øystein Olsen, som roser NTNU for gjennomføringen av Kursdagene 06. Foto: Tekna
Viktig møteplass
Ansvarlig for Kursdagene 06, fagsjef Øystein Olsen i Tekna, sa seg svært fornøyd med årets arrangement, og delte ut mye ros til NTNU for samarbeidet både på den faglige og praktiske siden. Det ble avholdt 9 kurs med i alt 111 foredrag, samt etterfølgende diskusjoner og sosialt påfyll i Samfundet.

Tilbakemeldingene fra de omkring 750 deltakerne fra FoU-miljø, næringsliv og offentlige etater, vitner om at de ser på Kursdagene som en viktig møteplass for kompetanseutvikling.

- Deltakerne forteller oss at de har opplevd et program med et høyt faglig innhold, og det er en oppmuntring for oss når vi skal utvikle arrangementet videre, sa Øystein Olsen. - Jeg synes det var spesielt morsomt at medlemmer av komiteen for byutvikling i Oslo, som er en politisk komité, uttalte at mange flere kommunepolitikere burde ha tatt turen innom kurset om byomforming. Her fikk man et bredt innblikk i grensesnittet politikk, fagmiljø og næringsinteresser, oppsummerte Olsen, og lovte et minst like spennende program til kursdagene i 2007 – nummer 49 i rekken. Samme tid og samme sted.

Av Kenneth Stoltz