MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Mistillit til kvikksølvprosjekt (10.1.06, 10:51)

En bredt sammensatt forskergruppe ved NTNU utreder sammenhenger mellom kvikksølv og helseskader, men møtes med mistillit fra tannlegesekretærene.

I følge NRK Hordaland mener Tannhelsesekretærenes forbund at jobben heller burde ha gått til forskere ved Universitetet i Bergen.

Mulige senskader
Forskningsprosjektet som omtales skal utrede mulige senskader som følge av eksponering av kvikksølv hos tannhelsepersonell. Prosjektet ble utlyst av Arbeids- og sosialdepartementet i høst, og gikk til en forskergruppe ved Det medisinske fakultet, St. Olavs hospital og Fylkestannhelsetjenesten i Sør-Trøndelag. Prosjektet ledes av Bjørn Hilt, professor i arbeidsmedisin ved NTNU og overlege ved Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs.

Misforståelse
Hilt har ikke selv hørt noe fra Tannhelsesekretærenes forbund, men stiller seg uforstående til mistillitserklæringen, og mener den må bero på en misforståelse. Han fremhever at prosjektsøknaden er behandlet på vanlig måte og anbefalt av Norges forskningsråd.

AVANSERT ANALYSEUTSTYR: Professor Tore Syversen ved Institutt for nevromedisin har et avansert analyseverktøy som kan påvise små mengder spormetaller.
Det er da heller ingen lettvektere som sitter i forskergruppa. For eksempel er professor Tore Syversen ved Institutt for nevromedisin med, og han regnes som en internasjonal kapasitet på kvikksølvforgiftning. Teamet består for øvrig av eksperter innen arbeidsmedisin, tannhelse, samfunnsmedisin, yrkeshygiene og nevropsykologi. Hilt opplyser at prosjektet skal gjennomføres i løpet av 2006. Målsettingen for undersøkelsen er å se om det er sammenheng mellom den eksponeringen for kvikksølv som tannhelsepersonell har vært utsatt for, og negative effekter i forhold til hjernens kognitive funksjon.

Spørreundersøkelse
- I prosjektet vil vi ta utgangspunkt i tidligere og nåværende tannhelsepersonell fra de tre midtnorske fylkene. Disse vil få tilsendt et spørreskjema om arbeidsforhold, livsstil, helse og symptomer/plager, som kan tenkes å skrive seg fra deres yrkesmessige eksponering for kvikksølv.

- Samtidig vil de bli spurt om samtykke til at vi kan hente ut resultatene av tidligere analyser fra Statens arbeidsmiljøinstitutt. Opplysningene skal brukes til å anslå hvor mye hver enkelt har vært utsatt for kvikksølv, opplyser Hilt.

I samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt skal det velges ut 25 personer som ved en tidligere undersøkelse hadde relativt høye kvikksølvverdier i urin, og 25 personer med relativt lave verdier. Disse skal gjennomgå en fullstendig arbeidsmedisinsk utredning ved Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs Hospital, samt en nevropsykologisk undersøkelse hos nevropsykolog Helge Sletvold i Trondheim.

Tekst og foto: Synnøve Ressem

Kvikksølv er giftig.