MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Boka som kan hindre forskningsfusk (17.1.06, 12:10)

Dagens regelverk for medisinsk forskning er uoversiktlig, mener NTNU-forsker Sigmund Simonsen. Nå har han skrevet håndbok i helseforskning.

Medisinsk og helsefaglig forskning er regulert av en rekke lover og regler, men regelverket er uoversiktlig og vanskelig tilgjengelig. Før jul kom det ut en oppslagsbok om temaet som tar mål av seg å gi en oversikt over feltet. Med avsløringen av forskningssvindelen, er boka også blitt høyaktuell for alle innen medisinsk og helsefaglig forskning.

Mange nye lover
Det er stipendiat Sigmund Simonsen (bilde) og professor Magne Nylenna som har skrevet boka Helseforskningsrett. Begge sokner til Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU.

- Boka handler om den rettslige regulering av medisinsk og helsefaglig forskning. Det er mange regler som forskerne ikke kjenner til, og vi har fått mange nye lover de siste årene, som biobank-loven. Vi prøver å forklare bakgrunnen for mange av reglene og se på lover og regler i en større sammenheng, særlig i forhold til jus og etikk, forklarer Simonsen.

Forskere har lite kjennskap
Det er mange forskrifter og retningslinjer som helseforskerne må navigere seg gjennom. En inspeksjon av 50 forskningsprosjekter som ble foretatt av det norske helsetilsynet, avdekket en rekke mangler med hensyn til pasienters samtykke. Ifølge en svensk undersøkelse har svenske forskere lite kjennskap til rettsregler son knytter seg til håndteringen av forskningsmateriale. Trolig er det slik i Norge også.

Skal være håndbok
Simonsen var sekretariatsleder for det regjeringsoppnevnte Nylenna-utvalget som i 2005 avga innstilling om ny helseforskningslov. Denne rapporten pekte på hvordan medisinsk og helsefaglig forskning bør reguleres i fremtiden. Sentralt i rapporten var en betydelig forenkling av dagens regulatoriske situasjon til kun én helhetlig lov og ett godkjenningsorgan. Dagens situasjon med et titalls lover og en rekke organer beskrives i boka.

- Vi håper boka kan øke bevissthetsnivået og hindre ubevisste overtramp. Boka er ment å være en håndbok og en oppslagsbok for forskerne som de kan bruke i arbeidet, sier Simonsen.

Av Tore Hugubakken

Les om Simonsens doktorgradsprosjekt