MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Trond Andresen: Rektor for samlokalisering? Propaganda på Røros? (19.1.06, 16:02)

I dagens innlegg i spalta rektor mener sies det noe oppsiktsvekkende. Jeg siterer:

"... Slik vi ser det (min utheving), vil en samlokalisering gi muligheter for å få frigjort ressurser til å forbedre dagens infrastruktur uten at vi må vente på bevilgninger fra statsbudsjettet 10-20 år frem i tid. Ett eller flere nye læringssenter som kan brukes av et samlet NTNU, vil gi sårt tiltrengte og fleksible arealer for både studenter og ansatte. Vi forutsetter at en eventuell samlokalisering skal gi forbedrede undervisningsarealer, grupperom, uformelle læringsarealer, etc. I dag er arealsituasjonen på Dragvoll svært presset. Med nye bygg på og ved Gløshaugen kan situasjonen bedres og sambruksmuligheter utnyttes...”

Det finnes ikke noe balanserende avsnitt hvor rektor og prorektorene framholder motforestillinger mot samlokalisering. Dermed kan dette ikke forstås på annet vis enn at rektor (m/prorektorer) nå for første gang uttrykker offentlig at de går inn for samlokalisering.

Det står i samme spalte: "...Prosjektet NTNU 2020/HiST 2020 - eventuell samlokalisering skal levere sin rapport som sendes ut i organisasjonen 3. mars..."

Hvorfor går dere ut med standpunkt for samlokalisering når det til nå har blitt sagt at man må vente på utredninga?

Neste spørsmål:

På det kommende Rørosmøtet sier dere at følgende skal skje: "På Røros vil utredningsprosjektet presentere en analyse av dagens NTNU og en drøfting av behovene for fysiske løsninger mot 2020 i lys av NTNUs mål og strategier slik de foreligger. Flere scenarier for fremtidens NTNU vil presenteres med skisser av campusløsninger, både for en- og to-campusløsninger. Scenariene vil vise mulige lokaliseringer av ulike fagmiljøer ved NTNU, SINTEF, HiST og St. Olavs hospital. Vi tror at det kommer spennende forslag til løsninger som vil kunne styrke samarbeid og samhandling og gjøre Trondheim til en mer attraktiv studie- og forskningsby."

Jeg og flere kolleger med meg frykter ut fra erfaringer til nå at det ligger an til et ubalansert opplegg, regissert og framført av tilhengere av samlokalisering.

Jeg ber derfor rektor sørge for at den detaljerte Røros-dagsorden for denne saka -- med innledere, tittel og varighet for hvert punkt -- kunngjøres her i Universitetsavisa. Med det som har skjedd i denne prosessen til nå, er det nemlig bare slik man kan fjerne enhver mistanke om ensidighet i det opplegget man har planlagt for Røros-møtet.

Så jeg spør: Er denne dagsorden konfidensiell (i tilfelle hvorfor -- offentlighetsloven gjelder her ved NTNU)?

Hvis ikke, ber jeg om at den legges ut på nett, og vil ha svar fra rektor eller direktør om det vil bli etterkommet, så fort som mulig.

Trond Andresen
Institutt for teknisk kybernetikk,
og tidligere styre(kollegie-)medlem ved NTNU

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv