MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

RØROSSEMINARET:
Forskningsmidlene må gå til store prosjekter (24.1.06, 08:52)

Direktøren i Forskningsrådet, Arvid Hallén, vil ha forskningsmidlene konsentrert om større programmer, og avvikle støtten til mindre prosjekter. En klar melding til deltagerne på Rørosseminaret.

REKORD: Med nesten 150 deltagere er årets Rørosseminar det største noensinne.
Mandag og tirsdag i denne uka er NTNUs styre og ledelse samlet på Røros til strategiske diskusjoner om NTNUs fremtid. Første innleder var direktøren i Norges forskningsråd( NFR) Arvid Hallén. Han ønsker å prioritere store satsinger som FUGE og NANOMAT og synes at sentrene som er etablert for fremragende forskning er et skritt i riktig retning. Slike satsninger vil forandre forskningen i Norge og ha tiltrekningskraft på internasjonale forskere, tror Hallén.

Universitetene får viktig rolle
- Store program, knyttet opp til de nasjonale satsingene, må prioriteres i tiden som kommer. I denne strategien får universitetene den viktigste rollen, sa Hallén, som vil ha et eget råd for store satsinger.

– Vi vil avvikle fordelingsarenaer for mindre prosjekter og fremme kvalitet og internasjonalisering gjennom å bygge oss opp over kritisk masse, var NFR-direktørens budskap.

NFR-DIREKTØR Arvid Hallén hadde sitt første forskningsoppdrag ved NTH. Året var 1973 og oppdraget en nærmere studie av opptakskrav til lukkede studier.
Slutt med sytingen
Han kom også med en sterk oppfordring om at miljøene må begrense klagingen på knappe midler, og demonstrerte for NTNU-ledelsen kurver for en markert økning i forskningsbevilgningene fra det offentlige de senere årene. NFRs bevilgning har økt fra 2,9 til 4,9 milliarder siden tusenårsskiftet, og bevilgninger via statsbudsjettet har økt fra 9,9 milliarder til 15,4 milliarder.

- Vi må dempe klagingen slik at politikerne som nå virkelig har tatt et løft, ikke blir mismodige, var oppfordringen fra Hallen.

Rektor og direktør i takt Rektor Digernes var inne på det samme i sin innledning til seminaret. – Støtten fra det offentlige har aldri vært bedre, og Forskningsmeldingen lover godt for fortsettelsen, sa han. – Vi må motivere det politiske systemet på at forskning lønner seg, og vi må vise at vi kan ta grep innenfor dagens rammer, sa han videre.

Rektor og forskningsdirektør var også samstemte på et annet viktig punkt, Norges engasjement i internasjonal forskning. – Vi må skaffe oss adgang til den internasjonale kunnskapsutviklingen gjennom selv å være bidragsytere, poengterte Hallén.

STUDENTTINGSLEDER Trond Håkon Andreassen tror mange flere studenter vil velge å studere i utlandet i årene som kommer. – Vi trenger å utvikle vår kulturelle intelligens, sier han.
- For å kunne absorbere importert kunnskap, må vi ha mer enn en agentrolle. Vi må ha en aktiv rolle, understreket Digernes. - For oss som er et universitet vil det å være radaren – å finne den mest relevante kunnskapen – bli viktig i framtida, sa han videre.

Skral innovasjonsindeks
Hallén trakk frem EUs innovasjonsindeks der Norge kommer langt ned på rankingen. Årsaker som angis er at norsk næringsliv investerer lite i FoU, for få ingeniører utdannes, det er for få patenter og magert med innovasjon i små og mellomstore bedrifter.

Men direktøren for NFR hadde noen trøstens ord å komme med: - Verdiskapning er ikke lett å beskrive med indikatorer. Innovasjon skjer i et komplekst system.

Hallén påpekte at den norske paradegren petroleumsindustri ikke teller med i EUs grunnlagsmateriale, og at antall patenter er lavt på grunn av næringsstrukturen vi har i Norge.

BACHELOR-GRADER ble det hete samtaleemnet mellom dekanus Ingvald Strømmen og HiST-rektor Torunn Klemp ved middagsbordet. Klemp vil ha to typer, en vanlig og en spesialbachelor for direkte opptak til siv.ing.studiet. Strømmen er uenig.
- Ikke bli for depressiv – vi har andre indikatorer, sa Hallén og ramset opp: sterk humankapital, solid velferdssystem, oversiktlig rammeverk og en effektiv offentlig sektor.

Utfordringer for NTNU
Ifølge Hallén blir de viktigste utfordringene for NTNU i årene som kommer:

 • Konkurransen om gode studenter vil skjerpes
 • Tilspisset konkurranse om internasjonale forskningsmidler
 • Kvalitet og prestasjonskultur må dyrkes
 • Samfunnsansvaret blir viktig
 • Innovasjonssystemets kompleksitet – tverrfaglighet, ingen lineær modell

  Brannfakkel fra studentingsleder
  - Det er langt igjen til at NTNU blir kjent for kvalitet i formidlingen av fag, proklamerte den nye lederen av Studenttinget, Trond Håkon Andreassen. – Tilbudet er bedre på Høgskolen, og et samarbeid med HiST kan være en god løsning, mente han.

  Læringssenter er stikkord for Andreassens ønsker for årene som kommer. Et læringssenter som er mer enn en lesesal - et sted for læring som kan være både fysisk og virtuelt.

  STYRELEDER Marit Arnstad kjenner igjen mange trekk fra det politiske liv i livet på NTNU.
  Andreassen fremholdt også at konkurransen om studentene er blitt beinhard. – Tanken om Norgesnettet er død, markedskreftene har overtatt, fastslo han. – Det er ikke lenger noen selvfølge at avkommet følger fars fotspor. – Dagens ungdom har hele verden å velge i, sa han.

  Brainstorming i grupper
  Etter innledende foredrag var det gruppearbeid med utvikling av tanker for hvordan NTNU skal se ut i 2020.

  Av de mer optimistiske spådommer var bl.a. at NTNU om 14 år mottar halvparten av nasjonale forskningsmidler.

  Tyngdepunktet i NTNUs utdanningsprofil bør forskyves mot doktorgradsutdanning fremfor bachelorgrader, selv om kvantitet kan være fristende i disse tider.

  Et forslag som absolutt bør vurderes hvis NTNU skal få den internasjonale posisjon man ønsker seg, er at det hentes inn flere faglige medarbeidere som utelukkende har erfaring fra andre universitet enn NTNU.

  TIL GLØSHAUGEN! NINA er lei av sitt nåværende samboerskap med Tine, Felleskjøpet og en bruktbilforretning. – Ved å forene krefter med miljøet på Gløshaugen blir vi det største økologiske forskningsmiljø i Norge, sier NINA-leder Karl Baadsvik.
  Frodige festtaler
  Etter en lang arbeidsøkt var det tid for middag og uformelt samvær. Årets festtaler var styreleder Marit Arnstad, som trakk sammenligninger mellom det politiske liv og livet på NTNU.

  – Folk spør meg stadig om det var en stor overgang, sa hun, og kunne fortelle at hun alltid svarer nei. Likhetene mellom politikken og NTNU er mange konstaterte Arnstad: Jevnlig valgkamper, stor fraksjonering, delte meninger, og folk som sier de skal prioritere.

  Karl Baadsvik, lederen for Norsk institutt for naturforskning (NINA), var invitert til å takke for maten. Litt prat om mat ble det, men Baadsvik var mest opptatt av å få fram budskapet om at NINA er FOR flytting. Det vil si at NINA flytter til Gløshaugen. Det vil hjelpe godt på NTNUs internasjonale posisjon at NINA blir samboer, mente han.

  Han har googlet og funnet ut at NTNU har 11,5 millioner treff på nettet, mens NINA har 22,5 millioner. Lakonisk la han til at ikke alle NINA-referanser dreier seg om forskning. Nettstedet Nina.com vil han heller karakterisere som utforsking...

  Tekst og foto: Arne Asphjell

 •