MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Bare lukkede studier til høsten (25.1.06, 11:08)

I gårsdagens styremøte ble det vedtatt å lukke samtlige studier ved NTNU til høsten. Begrunnelsen er at reduserte bevilgninger fra departementet krever sterkere styring av opptaket.

ÅRETS FØRSTE STYREMØTE ble avviklet på Røros og hadde en kort og ukomplisert sakliste – begrensning av opptak og endringer i studieforskriften. Pluss en orienteringssak om NTNUs eiendomsforvaltning.
Bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet er avhengig av produksjon av nye studiepoeng og antall uteksaminerte. I 2005 ble bevilgningen fra departementet redusert med et beløp tilsvarende 544 studieplasser, og det ble fulgt opp med et pålegg fra departementalt hold om å redusere studenttallet tilsvarende.

Med åpne studier blir det vanskelig å gjennomføre en slik reduksjon, og derfor fikk styret til behandling et forslag om å innføre en generell adgangsbegrensning for alle studier fra og med studieåret 2006/2007.

Etterlyser prinsipiell debatt
Flere styremedlemmer påpekte at det var uheldig at en slik sak kom brått på og begrunnet i økonomi, og tok til orde for at det her er behov for en bredere, mer prinsipiell debatt.

Rektor på sin side la et visst press på styret i å vedta lukking, ved at påpeke at det vil være uholdbart å bruke de studiene som allerede er lukket til å regulere studenttilgangen.

Derfor endte saken i et kompromissvedtak som sier at ”Det innføres en generell adgangsbegrensning for studenter ved NTNU for studieåret 2006/2007 på grunn av de økonomiske rammebetingelsene som er lagt fra departementets side. Styret imøteser en bred debatt om adgangsbegrensning som egen sak.”

Den prinsipielle debatten om lukking av studier kommer sannsynligvis allerede i marsmøtet.

Tekst og foto: Arne Asphjell

Saken diskuteres heftig på Under Duskens nettsider.