MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Petter Aaslestad: NTNU og usynlighetskappen (28.1.06, 21:51)

Nokut fikk nærmere 50 høringsuttalelser om akkreditering av studier og institusjoner. Alle universitetene hadde gjennomført grundige prosesser som basis for uttalelsene, unntatt NTNU som forholdt seg taus.

I Universitetsavisa kunne vi for noen dager siden stive oss opp på meldingen om at vårt kjære NTNU til tider er enda mer synlig i mediebildet enn selveste UiO, under forutsetning, riktignok, at man også teller med oppslagene i lokalpressen. Inspirerende og flott, uansett! Etter en slik gladmelding bør Universitetsavisas lesere være godt rustet til å tåle en annen historie om synlighet, dessverre med diametralt motsatt fortegn:

Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) avholdt styremøte denne uken. (Undertegnede er styremedlem.) Nokut er det organet i Norge som akkrediterer og evaluerer studier og institusjoner i høyere utdanning. En stor sak på siste møte var endring av de forskriftene som ligger til grunn for akkrediteringsarbeidet. Sentrale universitetspolitiske spørsmål som ”hvilke krav skal stilles til en høyskole som ønsker ’opprykk’ til universitet?” og ”hvilke krav skal stilles for å få godkjent et opplegg for doktorgradsstudium?” inngikk følgelig i revideringen.

Styret hadde i forkant mottatt cirka 50 høringsuttalelser fra berørte parter (fra Landsorganisasjonen til den minste høyskole). Kommentarene fra de store universitetene var fremkommet etter prosesser hvor fakulteter og forsknings- og utdanningsutvalg hadde analysert de deler av forskriftene som i særlig grad berørte dem. Dermed fikk styret seg forelagt notater med en bredde og dybde som i betydelig grad påvirket det endelige sluttresultatet.

I bunken med høringsuttalelser var det ikke ett eneste ord fra NTNU! For et kort øyeblikk blir NTNU synlig, annerledesuniversitetet, som intet mener. Men en slik arroganse er lite effektfull. Det er nemlig vanskelig å glitre med sitt fravær i en sammenheng hvor så mange tydelig vet å markere seg. NTNU har spesielle interesser å ivareta innenfor siv.ing.-utdanningens 5-årige løp. Likeledes er det nå vedtatt et kunstnerisk utviklingsprogram på doktornivå, som utvilsomt vil berøre våre billedkunst- og musikkutdanninger. NTNU avstår her fra å være premissleverandør i en nasjonal diskusjon. At NTNU, som et av de fire store universitetene, tar på seg usynlighetskappen, vitner om manglende forståelse for de andres behov for våre synspunkter. Og hva verre er, rent pragmatisk: direkte ufordelaktige vedtak kan bli resultatet, når ingen er gjort kjent med våre behov.

Fremdeles kan man i enklere slagord finne metaforikk fra sportens verden når man ønsker å si noe om kvalitet og ambisjoner i utdanningsinstitusjoner. At NTNU skal ”på pallen”, har vært brukt i slike sammenhenger. Så langt min sportskunnskap rekker, lar det seg ikke gjøre å komme på pallen, hvis man - mens konkurransen pågår - ikke engang møter opp på banen.

Professor Petter Aaslestad,
Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv