MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Julie Feilberg: Svar til Petter Aaslestad (3.2.06, 09:49)

Ja, det er hyggelig når NTNU får positiv omtale i media, og det er tilsvarende kjedelig når vi ikke er synlige på arenaer der vi både gjerne ville og burde være synlige!

Nokuts høring var en arena der vi både ville og burde ha spilt inn synspunkter. Desverre ble høringsbrevet fra Nokut ved en misforståelse liggende hos en saksbehandler og kom aldri verken ledelsen eller organisasjonen for øye.

Skjerping av rutiner
Alle kan gjøre en feil, men det er selvsagt svært beklagelig når det skjer i sammenhenger som dette. Brevet fra Nokut kom i slutten av okotober. I løpet av desember og januar har NTNU lagt om til et elektronisk arkiv- og saksbehandlingsverktøy - ePhorte - som vil innebære en skjerping av rutinene og en større grad av oversiktlighet og gjennomsiktighet mht. arkiverings- og saksbehandlingsfunksjoner. Når systemet er innarbeidet vil dette bidra til at feil som i tilfellet med Nokut ikke oppstår. Det er nødvendig dersom vi skal oppfylle intensjonen om "internasjonalt fremragende" innen 2020!

Kommer sterkere tilbake
Rektoratet har kontinuerlig fokus på utvikling av innhold, kvalitet, relevans og komptanseprofil i utdanningene ved NTNU, og vi er premissleverandør i den nasjonale utdanningsdebatten. Vi arbeider på mange arenaer for å få gjennomslag for det vi anser som viktige særtrekk og egenskaper ved våre utdanninger og ved universitetsutdanning generelt, blant annet i møtene med departementet, KUF-komiteen - og om ikke så lenge - Nokut. I denne sammenhengen vil jeg også nevne at Utdanningsutvalget ved NTNU i sin helhet vil delta i Kunnskapsdepartementets seminar i februar omkring utvikling av et nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner i høyere utdanning.

Julie Feilberg
Prorektor

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv