MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Nytt tvillingsamarbeid mellom NTNU og Sintef (6.2.06, 15:34)

NTNU og Sintef tetter samarbeidet på nok et område. Nå lanseres et felles senter for bærekraftig arkitektur og eiendom.

Det er Fakultet for arkitektur og billedkunst ved NTNU og avdelingen Arkitektur og byggteknikk ved SINTEF Byggforsk AS som inngår et formelt samarbeid innenfor bærekraftig arkitektur og eiendom. Senteret får status som Geminisenter.

Tett samarbeid
De første Geminisentrene ble etablert i 2003, og innebærer en ny og tettere samarbeidsform mellom NTNU og Sintef. De to institusjonene har opprettet en rekke slike sentre, hvor de samarbeidende fagmiljøene har etablert felles strategiprosesser og koordinerer arbeidet med søknader om større FoU-prosjekter og -programmer. Miljøene blir dermed bedre i stand til å bidra til nyskaping og næringsutvikling.

Tre satsningsområder
I tråd med både nasjonale og internasjonale målsetninger i forhold til miljø og bærekraft, vil Geminisenteret for bærekraftig arkitektur og eiendom bidra til økt verdiskaping for byggebransjen og samfunnet gjennom forskning og undervisning. Senteret har valgt ut tre satsningsområder for perioden 2006-2009:

 • Energi og miljø
 • Usability - Egnethet i bruk
 • Eiendomsutvikling og -forvaltning

  Samfunnsmessig interesse
  Eiendomsmassen utgjør en betydelig del av Norges realkapital, og det er viktig at denne kapitalen ivaretas gjennom hele byggets levetid.Senterets ambisjon er å rette søkelyset på sammenhengen mellom god arkitektur og bygningenes evne og kapasitet til å danne rammen rundt effektive og produktive virksomheter.

  Byggebransjen står for omtrent halvparten av nasjonens ressurs- og energibruk. Det er en direkte sammenheng mellom forbruk av energi og produksjon av miljøskadelige forurensninger. Det vil derfor være av stor samfunnsmessig interesse å implementere prinsippene for bærekraft nettopp i byggebransjen.

  17 Geminisentre
  Med det nye senteret er i alt 17 Geminisentre på plass. Samarbeidet mellom SINTEF og NTNU kjennetegnes av en utstrakt felles bruk av laboratorier og utstyr, og stor grad av samlokalisering. Geminisentrene arbeider i tråd med visjonen: Være internasjonalt fremragende sammen.

 •