MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Stig Berge: Samlokalisering og læresenter - igjen (24.2.06, 09:07)

”Hvis vi får en samlokalisering med en betydelig geografisk spredning, vil det være vanskelig å plassere ett bibliotek slik at det gir rimelige avstander til alle fagmiljø.”

Sitatet er fra bibliotekdirektør Ingar Lomheims tilsvar til mitt leserbrev 20.02.06 om samme tema. Dette er sakens kjerne, og på dette punktet er jeg helt enig med Lomheim. Derfor er alle tre samlokaliseringsforslagene fra Sasaki så problematiske, fordi de tar utgangspunkt i ett læresenter på en campus som nødvendigvis må gi urimelig store avstander. Et slikt læresenter vil etter min mening fungere dårlig.

Lomheim refererer til Sheffield Hallam University. For fem år siden reiste jeg sammen med en delegasjon fra UBiT for å studere læresenteret der. Jeg ble imponert og entusiastisk for det læringsmiljøet som var skapt, og jeg har ingen problemer med å slutte meg til Lomheims generelle beskrivelse av læresentermodellen. Sheffield Hallam har sin City Campus i et eneste svært bygningskompleks med læresenteret plassert midt i. Gangavstand fra fagmiljøene er innenfor fem minutter eller så - innendørs. Hvis vi kunne få til noe slikt på Gløshaugen ville jeg ha gått inn for en tilsvarende løsning. Men vår geografi er ikke slik.

Hovedbiblioteket på Gløshaugen var i utgangspunktet sentralt plassert. Med ekspansjonen sørover på platået ble biblioteket etter hvert perifert. Derfor fikk vi Realfagbiblioteket, og derfor har det i lang tid vært planer om et nytt og mer sentralt Hovedbibliotek. Sasakis forslag om samlokalisering vil føre Hovedbiblioteket enda lenger ut i periferien.

Realfagbibliotekets suksess illustrerer betydningen av å ha lokale bibliotekløsninger nær fagmiljøene, og ligner (i mindre målestokk) Sheffield Hallam - eller det jeg kaller det integrerte bibliotek. Den skisserte planen om et nytt bibliotek på Dragvoll (to-campusløsning) ser ut til å være i samme ånd. Gløshaugen er et stort område og fremtidens bibliotek må i større grad enn tidligere ta hensyn til geografisk nærhet til fagmiljøene, fremfor alt må de løsningene som velges være fleksible i forhold til ny teknologi. Sasakis forslag til samlokalisering tilfredsstiller ingen av kriteriene.

Da vi besøkte Sheffield Hallam i 2001 var det ingen tanker om at nettet kunne bli trådløst, og de muligheter det ville skape. Det var for fem år siden! I dag vet vi lite om hvilke informasjonssystemer og bibliotektjenester vi vil bruke i 2020. Etter min mening vil det være feil å binde opp disse systemene i monumentale bygninger som er geografisk isolert fra fagmiljøene.

Stig Berge
Institutt for marin teknikk

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv