MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

- NTNU er en trykkoker (23.2.06, 10:47)

Svein Lorentzen fikk gjennom sitt forslag til styret om at alle ansatte og studenter får si sin mening om samlokalisering før avgjørelsen faller.

I løpet av onsdagens styremøte ble det etter hvert etablert bred enighet om å gå inn for styremedlem Svein Lorentzens forslag om å gjennomføre høringsprosessen om NTNU 2020 i to faser: i Fase 1 innhentes om lag 70 høringsuttalelser på fakultets- og instituttnivå, mens i fase 2 skal alle studenter og ansattes synspunkter innhentes gjennom en detaljert elektronisk spørreundersøkelse.

VIL LETTE PÅ TRYKKET: - Vi lever i en trykkoker for tiden, derfor bør styret invitere alle ansatte og studenter til elektronisk å tilkjennegi sine synspunkter på en framtidig campusløsning, sa Svein Lorentzen om bakgrunnen for sitt forslag til styret onsdag. Foto: NTNU Info
- Grunnplanet forventer å bli hørt
Et samstemt styre var svært opptatt av at hver enkelt blir hørt, etter at all informasjon om de ulike lokaliseringsscenariene ligger på bordet. For NTNU er i øyeblikket en splittet organisasjon, og styret må gjøre alt for å unngå ytterligere, og langvarig, polarisering, ble det påpekt fra flere hold.

- En spørreundersøkelse vil være god indremedisin for NTNU, for vi skal leve sammen etterpå, uansett hvilket utfall saken får, sa styremedlem Rigmor Austgulen.

- Vi må huske at styret ikke er bundet av verken høringsuttalelser eller spørreundersøkelsen, men har en selvstendig plikt til å fatte de vedtak det etter en helhetsvurdering mener gagner NTNU, presiserte styreleder Marit Arnstad. Hun ønsket også at styret skal holde litt avstand i selve høringsprosessen, fordi det er styret som til syvende og sist skal fatte en endelig beslutning.

- Ja, styret avgjør, men det er veldig viktig å lytte til signaler som gis gjennom høringer, kvitterte styremedlem Kristin Dæhli.

VIL UNNGÅ VARIG POLARISERING: - Vi ønsker oss en høring med kvalitet og troverdighet. Tilliten til høringsprosessen er svært viktig, slik at alle blir hørt, og ikke kan klage på prosessen, selv om man er uenig i sluttresultatet, sa styremedlem Morten Loktu (t.h.). Foto: NTNU Info
En splittet organisasjon
Styremedlem Morten Loktu var klar på at en spørreundersøkelse må søke å få fram mer enn bare et ”ja” eller et ”nei” til samlokalisering. Skjemaet må være utformet slik at styret får mer dybdeinformasjon om hva som er viktig for de som blir spurt, når det gjelder faktorer som økonomi, forskning, studiekvalitet og miljø.

Studentperspektivet må også veie tungt, mente Loktu. Han gjentok at alle nyanser må fram, når man nå står overfor et veivalg som trenger legitimitet og en bred forankring i universitetsbefolkningen.

- Styret må for all del unngå å splitte NTNU. En polarisering blir ekkel å håndtere etterpå, spådde Loktu.

Styremedlem An-Magritt Jensen fastslo at vi allerede står overfor en splittet organisasjon, og hun tror ikke den splittelsen følger de gamle skillelinjene mellom Dragvoll og Gløshaugen, men snarere mellom grunnplanet og ledelsen.

Anonyme spørreskjema?
Studentrepresentanten i styret, Jens Maseng, satte spørsmålstegn ved hva man rent konkret skal gjøre med resultatene av en slik spørreundersøkelse. Skal den være rådgivende, og hvordan skal styret forholde seg til rådene universitetsbefolkningen gir?

En annen problemstilling som vakte en del diskusjon, er hvorvidt en slik spørreundersøkelse bør være anonym eller ei. Gode argumenter ble anført både for og imot, og styret fatter ventelig en beslutning om dette i neste styremøte 15. mars.

Travel innspurt i vårens dominerende sak
Da skal også selve spørreundersøkelsen være klar til å legges fram for styret. Oppgaven med å utforme et spørreskjema, ble delegert til Svein Lorentzen, Morten Loktu og rektor Torbjørn Digernes.

Gjenomføringen av den elektroniske spørreundersøkelsen tenkes å skje i uke 14, fra og med mandag 3. april, til og med fredag 7. april.

På bakgrunn av fase 1 og fase 2 i høringsprosessen, vil rektor deretter utarbeide en innstilling til NTNUs styre, som skal realitetsbehandle samlokaliseringssaken den 10. mai.

Av Kenneth Stoltz