MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

STYREMØTE 22. FEBRUAR:
Unntatt offentlighet (21.2.06, 14:55)

I morgen, onsdag, er det styremøte igjen ved NTNU. Enkelte saker må hemmeligholdes.

Universitetets styremøter er åpne for alle interesserte. Men det hender seg at det er saker til behandling i NTNUs øverste organ, som krever at presse og publikum sendes på gangen.

Onsdag er det to saker som unntas offentlighetens ører. Den første saken som krever beskyttelse med hjemmel i Lov om offentlighet i forvaltningen, tar for seg 2-årig masterprogram i entreprenørskap. Nummer to er arbeidsavtale for rektor Digernes.

MÅ PÅ GANGEN? Rektor Torbjørn Digernes' arbeidsavtale skal styrebehandles onsdag 22. februar.
Arkivfoto NTNU Info/Arne Asphjell.
Større åpenhet andre steder?
Mindre åpenhet blir stadig mer vanlig, og kanskje også mer nødvendig, ettersom utdanningsinstitusjonene befinner seg i en konkurransesituasjon på kunnskapsmarkedet.

Andre læresteder velger større grad av åpenhet. Et eksempel på dette er Danmarks Tekniske Universitet (DTU), som har lagt rektor Lars Pallesens resultatlønnskontrakt åpent ut på verdensveven.

Møtet lukkes i lukket møte
NTNU-styret vedtok ny forretningsorden den 14. oktober 2005. Der heter det at

Møtene i Styret skal holdes for åpne dører. Styret kan fastsette at møter skal holdes for lukkede dører, eller at en eller flere bestemte saker skal behandles for lukkede dører. Drøfting av om et møte skal lukkes, eller om en sak skal behandles for lukkede dører, skal skje i lukket møte.

Ellers bestemte Styret sist oktober at følgende saker alltid skal behandles for lukkede dører:

 • Personalsaker: Saker som angår enkeltpersoner, herunder saker om tilsetting, oppsigelse, ordensstraff, avskjed og suspensjon.
 • Saker som angår taushetsbelagte forhold, eller hvor taushetsbelagte opplysninger er vesentlige for beslutningsgrunnlaget.

  Møteoffentlighet versus dokumentoffentlighet
  Dette er helt i tråd med Offentlighetlovens paragraf 6.1, nr 2 a, som sier at unntak er påkrevd av hensyn til en forsvarlig gjennomføring av statens, kommunens eller vedkommende organs økonomi-, lønns- eller personalforvaltning.

  Denne paragrafen handler imidlertid om forsvarlig gjennomføring.

  Det betyr at når saken er gjennomført, er det ikke samme unntaktsbehov. Med andre ord: Selv om en sak behandles bak lukkede dører i et møte, betyr ikke det nødvendigvis at den også kan unntas fra offentlighet når den er vedtatt.

  Hemmelig også for Digernes
  Rektor har ifølge forretningsorden rett og plikt til å være til stede og til å uttale seg på styremøtene.

  Men når arbeidsavtalen til Digernes behandles, får nok vi i pressen selskap av, og kanskje en hyggelig prat med, NTNUs rektor. På gangen.

  Av Kenneth Stoltz

  Sakskart styremøte 22. februar
  Ansvarsområder for rektor ved DTU
 •