MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NTNU 2020 - PRESSEMELDING:
- Samlokalisering best for HiST, kommunen og studentene (3.3.06, 11:05)

I tillegg til NTNU, er Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) og Trondheim kommune deleiere i prosjektet NTNU 2020/HiST 2020 - eventuell samlokalisering. Både HiST, SiT og Trondheim kommune mener samlokalisering vil være en fordel. Det kom fram da utredningen om eventuell samlokalisering ble lagt fram fredag.

- Rapporten viser at muligheten for å realisere HiSTs styrevedtak om samlokalisering sentrumsnært og nært de viktige samarbeidspartnerne i NTNU og St.Olavs hospital, er til stede. Det sier rektor ved HiST, Torunn Klemp.

Sambruksgevinster
Klemp slår fast at en éncampusløsning vil være klart best for HiST, både økonomisk og faglig, og peker blant annet på de store gevinstene knyttet til sambruksgevinster for begge utdanningsinstitusjonene.

- Samlokalisering av HiST alene vil også være mulig. Den økonomiske bærekraften i scenariene for ensidig samlokalisering av høgskolen vil vi først få bekreftet gjennom forhandlinger med utbygger. Det er flere mulige scenarier for utbygging i området Gløshaugen – Øya som kan møte våre faglige og arealmessige behov, sier Klemp.

10.mars vil det foreligge et vedlegg til den fremlagte rapporten, knyttet til spesifikke behov. Rapport og vedlegg vil da umiddelbart bli sendt på høring, og høgskolestyret vil behandle saken 3.mai.

Kunnskapsbyen Trondheim
Bystyret i Trondheim har tidligere signalisert at de ser en bynær lokalisering av NTNU og HiST som et viktig element i utviklingen av kunnskapsbyen og regionen. I tillegg ba bystyret rådmannen arbeide i nært samarbeid med NTNU og HiST for å se om en bynær samlokalisering lar seg realisere.

- Bynær samlokalisering er i tråd med overordnete byutviklingsstrategier, blant annet om fortetting og rett virksomhet på rett sted. Vi har gjennom dette prosjektet en unik mulighet til å sette byen og regionen i en god posisjon til videre utvikling, og å styrke samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonene, næringslivet og byen. Gjør vi ikke noen strategiske grep nå, har ikke Trøndelagsregionen samme posisjon om 15 år som den vi har i dag, sier kommunaldirektør Snorre Glørstad.

Etter at styrene i NTNU og HiST har fattet sine vedtak i mai, vil rådmannen fremme en bystyresak før sommeren som bygger på utredningen og de vedtakene som styrene fatter. Bystyret vil behandle saken etter sommerferien.

- Samlokalisering best for studentene
- Samlokalisering av NTNU og HiST på Gløshaugen vil være en fordel for studentene. Studentsamskipnadens tilbud til studentene vil bli bedre og rimeligere med samlokalisering. Men vi støtter utdanningsinstitusjonene, uansett om det blir samlokalisering eller ei. Det sier konsernsjef Knut Solberg i Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT). I følge Solberg vil en samlokalisering gi studentene en rekke fordeler. SiT Kafe driver i dag over 20 spisesteder - på 10 ulike campuser. SiT Tapir driver bokhandel på 7 campuser. Med samlokalisering vil en kunne redusere både antallet spisesteder og bokhandler. Videre vil studentene få økt tilgjengelighet til de øvrige servicetilbudene fra Gløshaugen. De fleste studentboligene ligger i gangavstand fra Gløshaugen, og idrettssentra, studentbarnehager og helsetjeneste vil også kunne samles ved Gløshaugen. - Alt dette innebærer mer effektiv drift av SiTs virksomheter, noe som vil kunne gi lavere priser og bedre tilbud. Men skal bidra til at studentene i Trondheim får så gode velferdstilbud som mulig, enten det blir samlokalisering eller ikke, sier Solberg.

Blir det en samling av utdanningsinstitusjonene, vil SiT bidra til en campus som legger til rette for et rikt sosialt liv. Samskipnaden ønsker også å sette i gang omfattende byggeprosjekter. 1500 nye studentboliger, to idrettssentra og barnehager er noe av det Solberg ønsker å bygge ved Gløshaugen.

Styret i SiT skal vurdere SiTs engasjement i en eventuell samlokalisering etter at saken er behandlet i styrene til NTNU og HiST i mai.

Ovenstående er en offisiell pressemelding som er sendt ut i forbindelse med fremleggingen av hovedrapporten "NTNU 2020/HiST 2020 - eventuell samlokalisering"

Les hele rapporten på nettet.