MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NTNU 2020:
Er det noe å tjene på å selge Dragvoll? (3.3.06, 11:05)

Det er mange usikkerhetsmomenter i regnestykket salg av Dragvoll og bygging av nytt på Gløshaugen. Anslaget er fra 1 til 500 millioner i pluss. Men ved å satse på et partnerskapsprosjekt, overfører universitetet risikoen til andre.

Hovedrapporten om NTNU 2020 skisserer en gjennomføringsmodell som betegnes prosjektallianse (PA). Eller partnering som det også kalles. En annen betegnelse er OPS – Offentlig Privat Samarbeid.

Suksess med partnerskap
Dette er en samarbeidsform mellom offentlige myndigheter og private interesser som griper om seg, og det er mange eksempler på at en slik modell har vært vellykket. Det ferskeste eksemplet i lokal sammenheng på et OPS-prosjekt, er bygging av ny E39 mellom Øysand og Orkanger.

NTNU 2020 innstillingen lister opp flere eksempler både fra inn- og utland, spesielt fra England, som har vært et foregangsland på dette feltet.

ATTRAKTIVT: Rektor Torbjørn Digernes viser mulighetene for utbygging av NTNUs tomteområder på Dragvoll på dagens pressekonferanse.
For å realisere en eventuell flytting av Dragvollmiljøene til Gløshaugenområdet, blir dette et nødvendig grep for å få regnestykket til å gå i hop. Prosjektet innebærer nemlig at man vil selge hele Dragvoll og tomteområdene rundt, og bruke denne kapitalen til å bygge nytt ved Gløshaugen. Men man har selvsagt bruk for å være i de lokalene man har, til nye står innflyttingsklare.

For å løse dette, inngår man et samarbeid med en entreprenør/utbygger eller et konsortium av slike. De bygger nytt, og får som en del av avtalen overta Dragvoll med tilhørende tomteområde når campusen fraflyttes.

To er prekvalifisert
NTNU 2020 prosjektet har allerede foretatt en såkalt prekvalifisering av aktuelle partnere, og to er kvalifisert:

 • Entra Eiendom i samarbeid med Fokus Bank, Reinertsen, TOBB, Veidekke Eiendom og HemdalGruppen.

 • Skanska Norge i samarbeid med Skanska Bolig, Sparebank 1 Midt-Norge og Coor Service Management.

  Disse vil dermed bli invitert til å delta i en eventuell konkurranse om å bli NTNUs private partner.

  Hvilke verdier er det snakk om?
  Verdien av selve bygningsmassen på Dragvoll er anslått til nærmere 500 millioner. NTNU eier 1.547 dekar med areal i tilknytning til området, pluss 200 dekar på Øvre Jakobsli. Ikke alt er bebyggelig, men det anslås at det er rom for 5.000 boliger i området. Tomteverdien, inkludert Jakobsli, er anslått til nesten 2 milliarder. Og det er jo en bra gulrot å lokke private entreprenører med.

  En eventuell fortjeneste på utviklingen av dette området til en ny bydel, er beheftet med ganske stor usikkerhet. Og det er den risikoen den private partneren må ta som en del av avtalen. I tillegg kommer at realiseringen av verdiene må skje over lang tid, kanskje opp mot tjue år.

  Men Stortinget må først godkjenne en slik transaksjon.

  Av Arne Asphjell

  Les hele NTNU 2020 rapporten på nettet.
 •