MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Studenttinget støtter redusert opptak (3.3.06, 06:43)

Etter en lang debatt der det haglet med endringsforslag, ble det et enstemmig vedtak i Studenttinget for at NTNU reduserer opptakstallene for kommende studieår. Men studentene stiller seg kritisk til Regjeringen som reduserer bevilgningene og dermed gjør det nødvendig å begrense opptaket.

IVRIGE FORSLAGSSTILLERE: Et studentingsmedlem har akkurat levert et endringsforslag, en annen er i gang med å forfatte sitt.
- Jeg har aldri hørt noen diskutere så mye når de egentlig er enige om alt, sukket møteleder Edina Ingdal like før hun gikk løs på bunken med endrings-, stryknings- og tilleggsforslag. Så vidt vi kunne telle var det 6 forslag til endringer, 2 tilleggsforslag og 2 strykningsforslag. Pluss et forslag om å trekke saken.

De fleste forslagene falt, men to endringsforslag og ett tilleggsforslag ble vedtatt.

Vedtaksforslag
Arbeidsutvalgets forslag til vedtak lød slik:

NTNU har i dag problemer med å dekke behovene til de som studerer ved institusjonen, Studenttinget ønsker derfor at Styret (NTNU-styret, red. anm.) vedtar å redusere opptakstallene for studieåret 06/07 med det antallet studenter som kuttet i bevilgningene tilsier.

Studenttinget vil fremheve at vedtak som er med på å endre muligheten til det å få studere ved NTNU kan ha uante og store konsekvenser for universitetet. Studenttinget mener at i den kommende debatten er følgende områder viktig å belyse nøye:

 • Opptakskriterier til de ulike utdanningstilbudene.
 • Hvilke faglige satsingsområder NTNU skal ha.
 • Bevilgningsstrukturer knyttet opp mot studenttall.

  KLARE HENSIKTER: Studentrepresentant i NTNU-styret, Jens Maseng, satte pris på at Studenttinget med sitt vedtak sender et klart signal til styret om at de ønsker en prinsipiell diskusjon om begrensning av opptaket. – Så vidt jeg kan registerere er dette første gang at Studenttinget bestiller en politisk debatt i styret, sa Maseng.
  Spark til Regjeringen
  Et av endringsforslagene som ble vedtatt gikk ut på Studenttinget stiller seg kritisk til Regjeringens bevilgningspolitikk, og det andre at vedtak om begrensning i opptaket må fattes på et prinsipielt grunnlag, og ikke med basis i økonomi.

  Det var ingen tvil om at dette var et tema som engasjerte, og mange tok til orde for at man måtte ta en grundig prinsipiell debatt om spørsmålet. – Men det kan vi ikke ta oss tid til i kveld, var det flere som ga uttrykk for. Da ville hele natta gå med.

  Oppfordring til NTNU-styret
  Studentrepresentant i styret, Jens Maseng, oppfordret flere ganger til at Studenttinget måtte sende klare og entydige signaler til NTNU-styret.

  HEKTISK: Møteleder Edina Ingdal (t.h.) hadde en stri tørn med å holde rede på talerliste og innkomne forslag, men taklet oppgaven godt. Referent Hege Spjøtvold fikk et vidløftig etterarbeid, og kunne ikke love at hun har det endelige vedtaket klart før etter lunsj i dag fredag. Og da legger vi det ut her.
  Selv tolket han debatten i Studenttinget som helt klar på punktet om begrensning. – Jeg oppfatter at ingen er i mot dette, og det vil jeg ta med meg videre til styret, sa Maseng.

  Ingrid Ødegaard beklaget på Arbeidsutvalgets vegne at saksnotatet til saken var for tynt. Men siden dette er en sak som vil komme opp på nytt i Studenttunget, er muligheten for å komme sterkere tilbake tilstede.

  Studenttinget vedtok også å støtte en sammenslåing av Norsk Student Union (NSU) og Studentenes Landsforbund (StL), fordi det er ønskelig med én organisasjon på nasjonalt nivå som kan fremme studentenes interesser.

  Tekst og foto: Arne Asphjell

  Det endelige vedtaket i saken om opptaksbegrensning:

  Studenttinget NTNU stiller seg kritisk til regjeringens bevilgningspolitikk og konsekvensene av den, men ser i lys av dette det som nødvendig at Styret ved NTNU vedtar å redusere oppptakstallene for studieåret 06/07 med det antall studenter som kuttet i bevilgningen til NTNU tilsier.

  Studenttinget vil fremheve at slike vedtak må fattes på bakgrunn av en del grunnleggende prinsipper om hvordan vi ser for oss NTNU og høyere utdanning i Norge i fremtiden. Studenttinget mener at i den kommende debatten er følgende områder viktig å belyse nøye:

 • Opptakskriterier til de ulike utdanningstilbudene.
 • Hvilke faglige satsningsområder NTNU skal ha.
 • Bevilgingsstrukturer knyttet opp mot studenttall.

  Studenttinget NTNU mener avgjørelser om hvilke studenter som får gå ved NTNU bør fattes ut ifra en helhetlig vurdering. Når avgjørelsen kun fattes på bakgrunn av økonomi viser dette en likegyldighet omkring hvilke studenter som skal studere ved NTNU. Dette signaliserer ikke at NTNU oppfatter studentene som en faglig ressurs.

 •