MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Kristin Dæhli: Alt er mulig – høringsrunden er reell! (5.3.06, 17:02)

Fredag 3. mars la NTNUs rektor fram utredningen om framtidig lokalisering av NTNU. Ikke overraskende konkluderer rapporten med at ”alt er mulig”. Både tocampus og encampusløsning er i følge rapporten økonomisk og arealmessig mulig og forsvarlig.

Det ble samtidig gitt startskudd for en bred høringsrunde. Fagmiljø, ansatte og studenter skal bli hørt, og vi har lovet at høringssvarene skal bli tatt på alvor. Styrets medlemmer har i flere sammenhenger og på ulike måter uttalt at en viktig forutsetning for å bli ”…internasjonalt fremragende..”, er at vi nå gjenskaper et tillitsforhold og samhandlingsklima mellom ansatte, studenter og ledelse.

I løpet av fredagen understreket rektor i flere intervjuer at høringene skal tas på alvor. Til NRK sa han bl.a.:

”Min holdning er at det er de faglige og strategiske vurderingene som skal veie tyngst i saken. Min innstilling er derfor åpen. Jeg trenger å høre de innspillene som kommer i prosessen framover.”

Dette opplevde jeg som en fornuftig og tillitsvekkende uttalelse fra rektor.

Stor ble derfor min forbauselse da jeg senere på dagen oppdager en annonse i Adressa fra ”www.ntnu.no/2020”, - stilet til beboere i nærheten av Gløshaugenområdet. I annonsen heter det bl.a.:

”Beboerne rundt Gløshaugen inviteres til et informasjonsmøte om mulige planer for utvikling av området.

Styrene ved NTNU og HiST behandler denne saken i mai. Vi ønsker i forkant av styrebehandlingen en dialog med beboerne.”

Annonsen gir nok en gang inntrykk av at noen tar utfallet av saken for gitt, og at høring og styrevedtak bare er det ”pudderet på nesen” som skal til før festen kan begynne.

Det er i prinsippet helt åpent hvilken løsning styret vedtar 10. mai. Det sitter antakelig beboere i Dragvolls nabolag også, som lurer på konsekvensene av utredningen som nå foreligger. Å holde et møte kun for beboere rundt det ene løsningsalternativet, bygger ikke opp under tilliten til at de som har tatt initiativet til prosjektet har tålmodighet til å gjennomføre den prosessen styret har lagt opp til.

De færreste har så langt rukket å lese rapporten og trekke konklusjoner i et helhetlig perspektiv. Prosjektet og prosjektstyret har gjort et omfattende arbeid. Inntrykket så langt er at fokus hovedsakelig ligger på arealer, økonomi og byutvikling.

Som medlem av det styret som skal fatte den endelige beslutningen, håper jeg høringssvarene vil gi oss et bredere bilde, som også inkluderer de faglige og strategiske konsekvensene av lokaliseringsalternativene – både i gjennomføringsperioden og på lang sikt.

Jeg oppfordrer prosjektledelsen til å ta en pause og å trå varsomt i den pågående høringsperioden. Samtidig oppfordrer jeg NTNUs ansatte, studenter og fagmiljøer til å bidra aktivt og konstruktivt i høringsprosessen.

Kristin Dæhli
styremedlem

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv