MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Trond Andresen: Svar om rektors lønn og arbeidsavtale (5.3.06, 17:02)

Marit Arnstad svarer den 3. mars min forespørsel angående rektors lønn og arbeidsavtale. Jeg takker for å ha fått svar - det er noe nytt her ved NTNU. Til nå har styremedlemmer, inklusive rektorer, hatt for vane å overse henvendelser i Universitetsavisa fra ansatte. Rektorene har nøyd seg med bulletiner til massene fra egen opphøyet spalte.

Så til saka: Arnstad skriver "at alle arbeidstakere, også rektorer, har krav på at drøfting og vurdering av personlige forhold og vilkår ikke skal foregå i det offentlige rom. Fortrolighet knyttet til drøftinger om personalmessige forhold må gjelde alle på NTNU. Her gjelder ingen forskjell mellom rektor og andre ansatte."

Ja og nei. Diskusjonen rundt hva slags lønnsnivå NTNUs rektor bør ha, og hvilke eventuelle tillegg og frynsegoder på toppen, er en diskusjon som i hovedsak er prinsipiell og vil bli omtrent den samme uavhengig av hvem som faktisk er rektor - den kan og bør føres uten lukking av møtet. Man er ikke forvaltningsmessig pålagt å stenge alle forhandlingene på et slikt punkt for innsyn, det er et skjønnsmessig valg. Og det er ikke noe problem under et slikt punkt at styreleder eller et medlem der og da anmoder om en midlertidig lukking av en del av saken hvis man føler at det er nødvendig fordi man ønsker å bringe inn et poeng som er av så personlig karakter at det er rimelig å holde akkurat dette unna offentlig innsyn. Slikt skjer av og til på styremøter.

Dette er kort sagt et spørsmål om vilje til offentlighet, eller ikke. Lovens ånd er at åpenhet er hovedregelen, lukking er unntak, som skal begrunnes reelt og ikke bare formelt.

Arnstad skriver videre:

"Rektors lønns- og arbeidsavtale vil bli gjort kjent når Kunnskapsdepartementet har tatt stilling til lønns- og arbeidsavtalen vil vedtakene om dette samt styrets vedtak blir offentlig."

Denne hemmeligholdelsen blir temmelig merkelig all den stund opplysningene var på trykk i Adresseavisen i god tid før Arnstads svar til meg. NTNU abonnerer (fornuftig nok) på fulltekstarkivet til mange regions- og riksdekkende aviser, og etter et søk der fant jeg denne lille notisen som sto i Adresseavisen 24. februar:

"Millionlønn til rektor

NTNU-rektor Torbjørn Digernes har flyttet opp i klasse med universitetsrektoren i Oslo. NTNU-styret har bestemt at rektor hører hjemme i statens lederlønnordning. Det betyr at Digernes får en årslønn på omkring 850 000 kroner. I tillegg kommer personlig tillegg som departementet bestemmer, trolig rundt 10 prosent."

På dette stadium bør jeg kanskje skifte samtalepartner og henvende meg til Universitetsavisa: Er det noen grunn til at Universitetsavisa (som i følge styrevedtak skal redigeres etter journalistiske prinsipper) skal unnlate å opplyse om dette når det allerede har stått på trykk i byens største avis? Spesielt når Universitetsavisa på dette punkt viste innledende gode takter ved å rette kritisk søkelys mot lukking for innsyn i denne saka?

Opp som en løve .... ?

Ellers vil jeg til slutt markere at jeg synes 935.000 kr. er for høy lønn, uansett hva man driver med. Ja, jeg vet det er veldig gammeldags.

Trond Andresen
teknisk kybernetikk

UA-red: ...og ned som en skinnfell?

Vi har fulgt opp saken om rektors lønn og arbeidsbetingelser, men fått samme svar som styreleder ga til Andresen. Notisen i Adresseavisen har vi oversett. Men vi lover å komme tilbake med en sak om dette i Universitetsavisa.

Arne Asphjell,
red. Universitetsavisa

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv