MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NTNU MOT TOPP TI:
Nei til skjerpa opptakskrav (1.3.06, 07:03)

Kunnskapsdepartementet avslår bønn fra NTNU om å få skjerpe opptakskravet til matematikk i sivilingeniørutdanningen.

Matematikk er bøygen i sivilingeniørstudiet som det ikke nytter å gå utenom. Enkelte år har strykprosenten vært formidabel, og det er tydelig sammenheng mellom eksamensresultat og mattegrunnlag fra videregående skole.

I fjor høst søkte NTNU om å få sette i gang forsøk med alternative opptakskrav for sivilingeniørutdanningen i 2006. Forslaget omfatter et minimumskrav på karakteren fire i 3MX (matematikk med full fordypning). Nå foreligger svaret.

På høring
Kunnskapsdepartementet mener at søknaden bryter med prinsippet om forutsigbarhet. Departementet mener at saken ikke kan realitetsbehandles før det er gjennomført en høringsrunde, og viser til prosessen som førte til nye opptakskrav for allmennlærerutdanningen.

Prorektor for utdanning, Julie Feilberg, sier at NTNU tar brevet til etterretning, og avventer departementets høringsprosess om opptakskrav til høyere utdanning.

- Det er viktig at vi finner fram til kompetansekrav og opptaktsprosedyrer, eventuelt supplert med forkurs, som gir studentene et realistisk og best mulig utgangspunkt for å gjennomføre studiene. Mens vi venter på departementets gjennomgang av opptakskrav og påfølgende høringsprosess, vil vi se på andre muligheter enn opptakskrav for å sikre realfagskompetansen hos de som begynner på sivilingeniørstudiet. For eksempel drøfter vi å sette i gang forkurs i samarbeid med Hint og HiST, opplyser Feilberg.

STRENGERE INNTAKSKRAV: Professor Sverre Smalø er ikke i tvil om at det må settes strenge krav til matematikkunnskaper hos studenter som skal ta sivilingeniørstudiet.
75 prosent stryk
Institutt for matematiske fag har gjennomført flere undersøkelser som dokumenterer sammenhengen mellom dårlige eksamensresultater og svakt mattegrunnlag fra videregående skole.

- Av studenter som kom inn høsten 2001 og høsten 2002 med karakterene to eller tre i 3 MX, strøk hele 75 prosent til eksamen. I 2003 satte vi inn ekstratiltak, men strykprosenten kom likevel på 60 prosent for denne gruppen. Til sammenligning hadde vi svært lite stryk blant dem som kom inn med karakterene fem eller seks, opplyser Sverre Smalø, prodekan ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME).

Hjelpetiltak
Samlet sett har strykprosenten gått jevn og sikkert ned, fra 37 prosent i studieåret 2001 – 2002, til ca 20 prosent for studieåret 2004 – 2005. Smalø forklarer den positive utviklingen med at det blir satt inn tiltak for å hjelpe de svakeste studentene: Forkurs for repetisjon av mattepensum i videregående, prosjekt teknostart, som foregår de to første ukene etter studiestart og er rettet mot matematikk, matteverksted og forskjellige typer ekstraundervisning.

Det har også vært diskutert å prøve ut mattepensum 3MZ og 3MY fra videregående skole som opptaksgrunnlag. Smalø har ikke tvil i sin sjel - for sivilingeniørstudiet er det bare full fordypning (3MX) som duger, det er det nærmeste som kommer nivået på gamle dagers realartium. Dessuten vil han begrense adgangen til å bruke kalkulator og tilsvarende hjelpemidler på matematikkeksamener i skolen.

- Sivilingeniørstudenter må ha både regneferdighet og tallforståelse. Hvordan skal de ellers kunne lage konstruksjoner som holder, legger han til.

Legge om pensum?
Prodekanen mener det er høyst nødvendig å øke inntakskravet for matematikk fra videregående. Han syns det er galt å ta inn studenter som ikke har forutsetninger for å klare seg, og har direkte vondt av å se hvordan mange sliter. Uten å kunne dokumentere det, tror han at frafallet ved sivilingeniørstudiet i all hovedsak skyldes problemer med mattefaget.

I tillegg til å skjerpe inntakskravene, mener Smalø det er fornuftig å legge om pensum. – Særlig i det første året, som er mest arbeidskrevende. Kanskje er det lurt å dele opp pensum i flere bolker, slik at studentene får mer tid.

- Det er også grunn til å vurdere, om pensum er uforholdsmessig stort i forhold til hvilken utelling det gir. Våre studenter får betydelig mindre kreditt for matematikk 1 enn det studentene i Oslo får for tilsvarende kurs. Mattepensumet vårt er stort, også sammenlignet med det som er vanlig i utlandet. Ved NTNU er omfanget av det første kurset i matematikk større enn ved for eksempel det tilsvarende kurset ved University of California, Berkeley.

Tekst og foto: Synnøve Ressem