MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Ledelse i praksis legges ned (7.3.06, 06:45)

Faget "Ledelse i praksis" har vært et av NTNUs flaggskip for å forhindre at kvalitetsreformen går utover frivillig studentengasjement. På grunn av uklarhet om finansieringen, er faget nå lagt ned.

FRUSTRERT: - Synd at byråkratisk ball skal velte et spennende kurs, mener Håkon Kirkeby. Arkivfoto NTNU Info.
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT) får ikke dekket inn utgiftene til å drive dette faget. Det dreier seg om 75.000 kroner i semesteret. Universitetsledelsen lover å ordne opp, men de involverte tror det ikke før de får se det.

- Jeg synes det er tullete at det som tydeligvis er et byråkratisk problem skal sette stopper for noe som er viktig, sier tidligere UKE-sjef Håkon Kirkeby.

Kombinerer teori og praktisk erfaring
Ledelse i praksis er et fag som tilbys til ledere i ISFiT, UKA og Samfundet og målet er å utvikle studentenes ferdigheter innen praktisk ledelse, ved å kombinere teori og praktisk erfaring. Kirkeby har selv tatt faget, og er svært engasjert i jobben med å opprettholde det. - Det er på grensa til latterlig, jeg har snakket med ledere på alle nivå, fra faglærer til universitetsledelsen, og alle er enige om at dette faget fortjener livets rett. Det er bare snakk om hvor en veldig beskjeden regning skal sendes. Til og med en regning som NTNU i stort perspektiv tjener penger på, siden det er et billig fag som produserer masse studiepoeng. Alle vet at faget er kjempeviktig for det frivillige studentengasjementet Trondheim er kjent for. Så er det rett og slett surr i systemet, masse lovord – og så renner det vel ut i sanden, raser Kirkeby.

VENTER PÅ SVAR: - Synes det er rart at vi ikke får svar på brevet vi sendte til Studieavdelinga, sier Harald Moen. Foto: Synnøve Ressem.
Vil ha langsiktig finansiering
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT) har hatt ansvaret for faget. De har dekket utgiftene, men ikke fått inntektene av vekttallene som produseres.

- Dersom faget skal videreføres er det nødvendig med langsiktige avtaler om finansiering. Når en slik avtale ikke finnes er det upraktisk å skulle forhandle om budsjett fra år til år, sier instituttleder Øystein Moen.

Derfor sendte Moen en forespørsel om finansiering til Studieavdelingen i januar 2006, et purrebrev i februar, og har fremdeles ikke hørt noen ting.

- Vi er litt overrasket over at vi ikke har fått svar, selv om det kan være mange grunner til det. Det har vært en ordning rundt dette faget der det er finansiert av Studieavdelingen, og vi er interessert i at det forstetter på samme måte, sier Moen.

LOVER LØSNING: - Vi skal finne en langsiktig løsning, sier Per Ivar Maudal. Arkivfoto NTNU Info.
Garanterer at faget videreføres
Og mens vi venter, er faget altså lagt ned. Studiedirektør Hilde Skeie har akkurat kommet tilbake fra vinterferie, og sier at det er helt sikkert at faget skal fortsette. - Jeg garanterer at faget skal gå videre. Jeg har plutselig skjønt at IØT blir sittende med faget som en ren utgiftspost. Faget er ett av flaggskipene våre. Akkurat eksakt hvordan vi skal gjøre det, vet jeg ikke, men faget skal videreføres, lover Skeie.

Priser faget
Universitetsdirektør Per Ivar Maudal sa på et Samfundsmøte 4. november 2004 at faget kunne utvides med 150 studieplasser. Maudal er full av lovord om faget:

- Faget Ledelse i praksis har stor relevans i en utdanning som fører fram til noe som kan bli en lederkarriere senere. Dessuten har det vist seg at faget er etterspurt og har forsvarlig faglig kvalitet. Og for det tredje - og kanskje viktigst - dette fagtilbudet er et bidrag til å gjøre det lettere å rekruttere kompetente og motiverte studenter til å ta på seg lederoppgaver i Samfundet, ISFiT, UKA, NTNUI osv.

FAKTA

LEDELSE I PRAKSIS

 • Målet med faget er å utvikle studentenes ferdigheter innen praktisk ledelse, ved å kombinere teori og praktisk erfaring fra lederverv i en studentdrevet organisasjon.
 • Faget er på 15 studiepoeng, fordelt på to semester, med to fagseminarer i året. Avsluttende eksamen er en oppgave i et omfang som tilsvarer 15 studiepoeng.
 • Alle gjengsjefene på Samfundet, medlemmer i UKE-styret og ISFiT-styret kan ta faget.
 • Høsten 2003 ble faget satt i gang, etter initiativ fra Samfundet, ISFiT, UKA og Studenttinget.
 • Faget koster 75 000 kroner per semester.

 • - Dette er lederverv som er av avgjørende betydning for at Trondheim skal være den mest attraktive studiebyen i Norge også i fremtiden, sier Maudal.

  - Du ønsker heller å utvide enn å legge ned?

  - På et møtet i Samfundet erklærte jeg at jeg støttet oppfatningen blant studentene om viktigheten av fagtilbudet og sa meg enig i at tilbudet kunne utvides til et større antall dersom behovet og etterspørselen skulle tilsi dette. Dette tok jeg opp med dekanus umiddelbart etter møtet i Samfundet. Nå er det viktig å sikre stabiliteten i det tilbudet vi har, og jeg regner med at studiedirektøren og dekanus kommer fram til en tilfredsstillende løsning, konkluderer universitetsdirektøren.

  - Og finansieringen kan la seg ordne?

  - Faget skal ikke legges ned - det skal finnes en langsiktig løsning. Fagtilbudene og undervisningen er en sak som hører hjemme på fakultetsnivå og finansieres via inntektsfordelingsmodellen. Finansiering av oppstart kan skje med strategiske omstillingsmidler, men tilbudet må inn i den vanlige porteføljen på linje med alle andre fag etter hvert, avslutter Maudal.

  Av Gøril Forbord