MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NTNU 2020:
Pressens time (3.3.06, 13:45)

Hovedrapporten fra utredningsprosjektet NTNU 2020/HiST 2020 sendes nå ut på høring til alle berørte miljø for uttalelse. I dag formiddag ble rapporten presentert på en pressekonferanse med et massivt medieoppbud.

STINN BRAKKE: Det er lenge siden så mange pressefolk har vært til stede ved en av NTNUs pressekonferanser.
De viktigste trønderske mediene sendte ut en liten hær av medarbeidere for å dekke framleggelsen av utredningsrapporten for en eventuell samlokalisering av NTNU og HiST.

- Vårt mål er å gjøre Trondheim til en fremragende studieby, sa rektor Torbjørn Digernes i innledningen til sin gjennomgang av den omfattende rapporten som nå foreligger.

Lar seg løse
– Rapporten viser klart at en samlokalisering av NTNU ved Gløshaugen er mulig, fortsatte Digernes, som mener rapporten gir et godt og detaljert grunnlag for den videre prosessen.

Det står mellom to hovedløsninger, en encampusløsning med tre variasjoner, og en tocampusløsning i to varianter, med og uten boligbygging på Dragvoll.

Digernes gjennomgikk de to hovedalternativene. Encampusløsningen introduserer en ”elvecampus” i området Hesthagen, Teknostallen og kommunens høyblokk. Dette innebærer at det legges et 180 meter langt lokk på Elgeseter gate i dette området.

Valg av tocampusløsningen vil bety at tomtearealer for nærmere 3.000 boliger selges unna.

SKRIBENT OG SPEKULANT: Pressekonferansen er en halv time gammel. Journalist Svein Inge Meland i Adressa noterer; styremedlem Svein Lorentzen spekulerer.
Støtte fra kommunen
Snorre Glørstad, assisterende rådmann i Trondheim kommune, understreket på pressekonferansen at Trondheim kommune ønsker en bynær løsning for universitetet. Ved å ta et slikt grep, mener han det vil bli bedre samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene, det offentlige, næringslivet og kulturlivet.

- En løsning som innebærer at vi får "Universitetet i byen, og byen i universitetet", vil være positivt for hele trondheimsregionen, mente Glørstad.

Kommunen avventer vedtak i styrene ved NTNU og HiST i spenning, og vil fremme egen sak for bystyret før sommerferien, og med endelig avgjørelse i august.

Margaret Lian Knutsen, prorektor ved HiST, fortalte at høgskolen for lengst har fastslått at den ikke kan leve med den spredningen man har i dag. Hvis en samling kan kombineres med en samlokalisering med NTNU vil dette gi sterk faglig synergi, ved at HiST kan legge sine fag opp mot NTNU sine.

Etter prosjekteiernes orientering, var det duket for en plenumsrunde med spørsmål.

- NTNU har handlefrihet
NRK: Når dere har jobbet med dette i styret, var det styrets hensikt å komme opp med et todelt forslag?

Digernes: I utgangspunktet var det en samlokalisering som ble utredet. NTNUs forrige styre vedtok 8. februar i fjor å fortsette utredningen om en eventuell samlokalisering frem mot mars 2006, med sikte på å skaffe til veie et godt beslutningsgrunnlag. Styret stilte seg samtidig positiv til samlokalisering mellom NTNU og HiST. I august tiltrådte et nytt NTNU-styre, og det ble bestemt at prosjektgruppen skulle følge opp og illustrere en mulig utvikling av Dragvoll i en tocampusløsning.

SYNERGI: Prorektor ved HiST, Margaret Lian Knutsen, mener det vil være gode synergieffekter av at NTNU og HiST kommer nærmere hverandre.
Adressa: Alle de andre prosjekteierne vil ha encampusløsning. Legger det mye press på NTNU?

Digernes: Vi har den handlingsfrihet vi trenger ved NTNU. Det som teller tyngst for oss, vil alltid være våre egne faglige og strategiske synspunkter som vi har dannet på selvstendig grunnlag.

Adressa: Hvordan skal NTNU-styret håndtere en splittet organisasjon framover?

Digernes: Vesentlig i denne saken er det at vi har en åpen prosess, og at alle blir hørt. Spiller man med åpne kort hele veien, så tror vi at styrets endelige beslutning vil bli akseptert av universitetsbefolkningen.

SiT lover bedre studentvelferd med encampusløsning
Universitetsavisa: Studentsamskipnadens leder sier i pressemeldingen at en encampusløsning vil gi studentene en rekke fordeler, og nevner blant annet bygging av 1500 nye studentboliger ved Gløshaugen. Hvor er det plass til disse boligene?

Knut Solberg, SiT: Vi ser for oss at disse kan bygges bak treningsbanen på Lerkendal og på Valøya. Hvis man lander på en tocampusløsning, vil det kanskje bli muligheter til å bygge nye studentboliger i Hesthagen.

MER EFFEKTIV: Mer effektiv drift av kantiner, bokhandler og andre studenttjenester vil være et resultat av samlokalisering, mener direktøren i Samskipnaden, Knut Solberg.
Student-TV: Kommer semesteravgiften til å økes som en følge av samlokaliseringsprosessen?

Digernes: Nå krever ikke NTNU en krone fra studentene, det er det Studentsamskipnaden som gjør.

Solberg, SiT: Nei, jeg kan ikke se at semesteravgiften skal økes. Samlokalisering vil imidlertid medføre en effektivisering av vår produksjon av studentvelferd. Studentene vil få flere barnehager nær campus, flere studentboliger i gåavstand fra Gløshaugen, to nye idrettsbygg, større bokhandler med muligheter for kafé og internettoppkobling, og ikke minst større variasjon i serveringssteder. Kaffebarer, pizzasteder, tapasbarer og muligheten for take away-mat er bare noe av det vi ser for oss.

Under Dusken: En encampusløsning medfører flere studenter ned til sentrum. Vil ikke økt sentralisering bidra til prispress og økte boligpriser også for studentene?

Knut Solberg, SiT: Vi tror at vi ved å bygge mange nye studentboliger vil bidra til å holde prisene på et nivå som studentene kan leve med.

Egne vinklinger
De få spørsmålene fra salen vitnet om at mange journalistiske poenger åpenbart skulle spares til eget medium, og plenumsrunden var ikke mange minuttene gammel før de store mediene trakk sentrale aktører til side for å få sine egne vinklinger på aspekter ved samlokaliseringsspørsmålet.

I en hektisk halvtime så det nesten ut til at hvert styremedlem og hver direktør hadde hvert sitt TV-kamera på seg, enten det var fra statskanalen, eller fra et samlokalisert mediehus på Heimdal. Du får altså vite mer om samlokaliseringsprosessen ved å følge med på en foretrukket nyhetskanal utover dagen – men det beste er kanskje å gå direkte til kilden, og lese hovedrapporten for NTNU2020/ HiST2020 og høringsbrevet her.

Av Kenneth Stoltz og Arne Asphjell
Foto: Arne Asphjell