MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

To millioner kroner til utdeling (9.3.06, 06:37)

For første gang er det nå mulig å søke elektronisk på fond og legater fra NTNU. Nesten to millioner kroner skal deles ut, og søknadsfristen er 7. april.

Fondsmidlene ved NTNU blir nå forvaltet av Forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved Universitetet i Oslo, UNIFOR. Informasjon og søknadsskjema er lagt ut på stiftelsens hjemmeside.

- Omleggingen har sammenheng med at NTNU-styret besluttet å forenkle administrasjonen og slo sammen mange fond og legater til større enheter, opplyser Nils Christian Meland ved Økonomiavdelingen.

MILLIONUTDELING: Nils Christian Meland minner om at det nærmer seg søknadsfrist for NTNUs fonds og legater.
NTH-gaver
NTNUs fondsportefølje er med få unntak gitt i gave til NTH fra privatpersoner, bedrifter, foreninger og institusjoner. Det eldste legatet er like gammelt som NTH og ble gitt i 1910 av grosserer og bankdirektør Jens Nicolai Jenssen, til hjelp for ubemidlede og begavede studenter. Legatet er slått sammen med flere andre med lignende formål til ”Hjelpefondet for studenter”.

Avkastningen blir i all hovedsak delt ut i form av stipender som er øremerket sivilingeniører og sivilarkitekter. Ett unntak er et gavefond som går til forskning innen humaniora og naturvitenskap, gitt av Sparebanken Midt-Norge til Universitetet i Trondheim i 1983.

- Til sammen skal det deles ut i underkant av to millioner kroner i 2006, fordelt på 24 forskjellige fond og legater. Den største utbetalingen er et reisestipend på 375.000 kroner, forteller Meland.

En årlig fest
Pengegavene ble knyttet til bestemte formål innen undervisning og forskning. Et minnelegat for kjemistudent Halvdan Wettre skiller seg ut i så måte. Ifølge statuttene skal halvparten av pengene deles ut som reisestipend, til studenter som i særlig grad representerer livsglede, arbeidsglede og dyktighet.

Den andre halvparten går som tilskudd til en årlig fest, som så vidt mulig skal holdes på frigjøringsdagen den 8. mai. Festens formål skal være å hedre kameratenes minne, de som falt ved frontene, som sluknet i konsentrasjonsleirene, eller som skjebnen rykker ut av kameratkretsen også under fredelige forhold.

Småpenger
NTNU-fondene var verdt 60 millioner kroner i 2004. Men dette er rene småpenger i forhold til beholdningen ved universitetene i Oslo og Bergen, som disponerer henholdsvis 1,1 milliard og 800 millioner i fondsmidler. Den åpenbare forklaringen kan være at det har vært mer rikfolk i Oslo og Bergen enn i Trondheim. Men forskjellen kan selvfølgelig også være et uttrykk for en større raushet sør for Dovre. Dette kan enkelt la seg motbevise, om noen skulle føler seg kallet.

Etiske retningslinjer
Vi legger til at fondsmidlene er underlagt de samme etiske retningslinjer som er fastsatt for Statens Petroleumsfond. Det innebærer blant annet at selskaper som produserer særlig inhumane våpen, skal utelukkes fra porteføljen. Videre skal selskaper utelukkes hvis det er uakseptabel risiko for at Unifor gjennom sine investeringer medvirker til:

  • Grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene, som for eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, de verste former for barnearbeid og annen utbytting av barn
  • Alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner
  • Alvorlig miljøskade
  • Grov korrupsjon
  • Andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer

    Tekst og foto: Synnøve Ressem

  •