MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NTNU 2020/HiST 2020:
NTNU 2020 søker nye konsulenter (13.3.06, 06:29)

Prosjekt 2020 har til nå brukt ca 20 millioner kroner på ekstern rådgivning. Nå er en ny anbudsrunde i gang, for rammekontrakter til konsulenttjenester for prosjektet.

Prosjektdirektør Inge Fottland presiserer at anbudsutlysningen tar forbehold om at Prosjekt 2020 fortsetter, også etter maimøtet i NTNU-styret.

FORBEHOLD: Styrevedtaket i mai vil bestemme hvilke konsulenttjenster det er aktuelt å kjøpe, og utlysingen tar forbehold om dette, sier prosjektdirektør Inge Fottland.Arkivfoto NTNU Info.
- Anbudsrunden gjør det mulig å holde fremdriften i prosjektet hvis styret ønsker det. Alternativet er å vente til etter maimøtet før forberedelsene til neste fase starter. Dette vil i så fall medføre forsinkelser i forhold til stortingsbehandling, uansett hvilken campusløsning NTNU velger å utvikle etter mai. Som partner har HiST et ønske om å holde fremdriften for å realisere sitt samlokaliseringsprosjekt innenfor planlagt tidsramme, forklarer Fottland.

Videre arbeid
I følge anbudsdokumentene er rådgivningstjenestene lyst ut for ”utvikling av forsknings- og utdanningsbyen Trondheim 2020, i fortsettelsen kalt Samlokaliseringsprosjektet”, og oppdragsgiver er NTNU og HiST. Konsulenttjenestene skal dekke følgende områder

 • Prosessledelse/ endringsledelse i strategiutvikling og gjennomføringsstrategier
 • Prosessledelse/ endringsledelse i organisasjonsutvikling
 • Virksomhetsutvikling, nærmere beskrevet som utredningsoppgaver og prosessledelse innen prosessanalyser og overordnet programmering
 • Prosjekt-/ prosessledelse og utredninger innen partnerskapsbaserte gjennomføringsmodeller
 • Juridiske tjenester innen kontrakts- og selskapsrett knyttet til partnerskapsbaserte gjennomføringsmodeller for byggeprosjekt
 • Generelle prosjektadministrative tjenester

  Fottland opplyser at konsulentene skal bistå med videre prosjektarbeid, forberedelse av konkurranse for å finne privat partner, samt kvalitetssikringsprosessen KS1, som kreves for søknad om statlige bevilgninger og prosjektutforminger.

  Stor aktivitet
  NTNU kjøpte eksterne konsulenttjenester for til sammen drøyt 130 millioner kroner i fjor. Den største leverandøren var Sintef, som står for i underkant av 22 millioner. Andre betydelige aktører er Universitetet i Oslo, PTL prosjekt og teknologitjeneste, NTNU Technology Transfer Office (TTO) og Sperre A/S. Av totalsummen på drøyt 130 millioner står fakultetene for ca 80 millioner kroner og Sentraladministrasjonen for ca 50 millioner kroner.

  Fakultetene brukte litt mindre på ekstern rådgivning i fjor sammenliknet med 2004. Til gjengjeld økte tilsvarende utgiftspost ved Sentraladministrasjonen med drøyt 18 millioner kroner. Økonomidirektør Frank Arntzen opplyser at økningen tilskrives prosjekt NTNU/HiST 2020.

  NTNU og HiST bevilget henholdsvis 20 og 3,5 millioner kroner til 2020-prosjektet i 2005. Fottland opplyser at midlene er strukket til også skulle dekke inn prosjektutgifter ut mars i år.

  Av Synnøve Ressem

 •