MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Flere kvinner ved NTNU (10.3.06, 11:35)

Andelen kvinnelige professorer ved NTNU øker.

Kvinneandelen blant vitenskapelig ansatte ved NTNU øker. Det viser tall for 2005. Økningen skjer i alle vitenskapelige kategorier:

 • Andelen kvinnelige professorer viser en liten økning fra 13,7 prosent til 14,1 prosent.
 • Andelen kvinner i førsteamanuensisstillinger økte fra 27,4 til 29,3 prosent.
 • Kvinneandelen blant stipendiater og postdoktorer økte fra 33,6 og 35,9.

  Til sammenligning var prosentandelen kvinner i professorstillinger i 1999 på 8,3 prosent.

  53 instituttledere, to kvinner
  Kvinneandelen i faglige lederstillinger på fakultetsnivå er uforandret siden 2004: Av syv dekaner er det kun en kvinne. Blant 53 instituttlederne er 7 kvinner. NTNU har syv fakultetsdirektører, av disse er det to kvinner. Tilsvarende er to av NTNUs syv direktører i sentraladministrasjonen kvinner. Blant kontorsjefene er kvinneandelen derimot 53,2 prosent. I NTNUs øverste ledelse er det som kjent to kvinnelige prorektorer og en mannlig rektor.

  Får startpakker
  NTNU fortsatte i 2005 sin offensive handlingsplan for likestilling, med videreføring av bevilgning på 3,4 mill. kr. Det har i lengre tid vært et sentralt mål å øke antallet kvinnelig tilsatte, særlig innenfor teknologi og naturvitenskap. Ulike virkemidler er tatt i bruk for. Fem kvinner i vitenskapelige stillinger på mannsdominerte områder er tildelt ”startpakker” for å lette etableringsfasen som forsker. Fem kvinner i stillinger som førsteamanuensis fikk i samme periode tildelt kvalifiseringsstipend for å kvalifisere seg til professorat.

  Vellykket mentorprogram
  I løpet av 2005 avsluttet NTNU sitt andre mentorprogram for kvinner i stipendiatstillinger. Dette programmet er en ordning der en erfaren person med stor integritet og innflytelse i sine miljøer (mentor) opptrer som veileder og samtalepartner for en person som ønsker en karriereutvikling. Programmet omfatter 15 til 20 par ved NTNU. Evalueringer viser at mentorprogrammet bidrar til at flere kvinner fullfører sin doktorgrad.

  Les mer om likestilling ved NTNU
 •