MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NTNU Alumni jakter på entusiaster (14.3.06, 14:07)

NTNU Alumni hadde sist torsdag og fredag workshop for instituttene, som skal opprette nettsider for fagalumni utover våren. - Hva får vi ut av alumnivirksomheten? lurte mange på.

Vel, for det første ønsker alumni -prosjektet å skufle ut bidrag på 30.000 kroner hver til institutter som klarer å opprette funksjonelle nettsider innen 1. mai.

Oppstartsbidrag
Over 60 deltakere satt en hel dag på Royal Garden og satte opp foreløpige prosjektplaner for sin enhet. Klarer de å levere en prosjektplan innen 30. mars, kan 20 institutter få de 30.000 blanke kroner hver.

NTNU besluttet i november i fjor å opprette et ”velrenommert nettverk for tidligere studenter ved NTNU”. Prosjektet har bolde planer: 4.000 registrerte alumner og 60 registrerte subalumninettverk i databasen innen utgangen av 2006.

GRUPPEARBEID: Representanter for Tverrfaglige kulturstudier, Petroleumsteknologi og Sosialantropologi ga hverandre innspill på gode tiltak.
Hva betyr alumni?
- Alumni er latin for alumnus, svarte en i salen på spørsmål fra foredragsholderen. For så vidt. Alumnivirksomhet er fortsatt et ganske ukjent begrep i Norge.

Storbritannia og USA er foregangsland. ”Alumni” (”tidligere student”) er en integrert del av virksomheten ved velrenommerte utdanningsinstitusjoner. I Norge er flere av universitetene svangre med planer om nettverk for tidligere studenter. NTNU er – sammen med BI – de som har kommet lengst.

Nettverksbygging
- Mennesket har alltid drevet relasjonsbygging, sa foredragsholder Kerstin Marthinsen fra Alumnia, som har spesialisert seg på rådgiving omkring nettverksdanning. Steinaldermannen som knyttet kontakt med sin flintmakerkollega i nabohulen, kalte det antakelig ikke relasjonsbygging, men mennesket har alltid dannet nettverk med andre personer med lik bakgrunn og sammenfallende interesser.

I mange andre land er nettverksbygging mer utbredt enn her hjemme. Hjemme kan nettverk ha en bismak av frimureri og hemmelige forbund i skyggen av våre demokratiske institusjoner.

Alumni handler mer om ”what’s in it OF me” enn ”what’s in it FOR me”. Alumni er ikke en hierarkisk organisasjon, men et flatt nettverk hvor alle deltakerne er forventet å delta aktivt i relasjonsbyggingen.

Hva er nytten?
Har nettverkbygging og alumnivirksomhet noe for seg? En uformell spørreundersøkelse blant deltakerne i forkant av workshop’en loddet responsen for alumni som virkemiddel for ulike mål. Særlig interessant var det å bruke nettverket til å tiltrekke studenter, få tilbakemeldinger på utdanningskvaliteten fra alumner, tilby videreutdanning for bedrifter, og til å bruke alumner som gjesteforelesere/foredragsholdere.

Den beste og mest direkte nytten deltakerne så av et alumninettverk, var muligheten for å hjelpe studenter til fremtidig jobb.

En jobbdatabase for å koble studenter og bedrifter, er en del av alumniprosjektet.

Markedstilpassing?
Alle går rundt og snakker om ”nettverk”, særlig i næringslivet. Er dette enda mer markedstenking, ukritsk adoptert fra det kommersielle liv? Noen mente det.

Det er ingen tvil om at drømmen om steinrike ”sugardaddies” blinker i det fjerne, men i de første årene skal prosjektet konsentrere seg om å få så mange tidligere NTNU’ere til å registrere seg som mulig.

- Fundraising og sponsing er en viktig del av virksomheten, men den må brukes med omhu, advarte professor Ole Bernt Lile fra Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk. – Vi har flere eksempler på at avanserte tiggerbrev ikke resulterer i en krone, bedriftene forventer å få noe igjen, sa han.

Ressursbruk
En undersøkelse - gjengitt i Mandag Morgen – mener at tillitt er en kritisk suksessfaktor for oppstart av alumnivirksomhet. Man får bare et forsøk. Er man usikker på om tiltaket vil lykkes, kan det være lurt å utsette et prosjekt. Tilliten til at tjenestene er til de involvertes beste - og har direkte interesse og relevans - bygges over lang tid. På den annen side kan tilliten rives ned i løpet av svært kort tid.

INSPIRATOR: Jon Hovland ved ISS holdt en engasjert innlegg om lave ambisjoner rundt oppstart av alumni innenfor Dragvollfagene.
Hvor mye ressurser er det forventet at institutter skal investere i alumniprosjektet, spurte Jens-Petter Andreassen fra Kjemisk prosessteknologi. Med undervisning, administrasjon og en smule forskning er ansattes tid fylt opp som det er.

Store forskjeller
De 30.000 i oppstartsmidler er en begynnelse, men heller ikke mer. NTNU Alumni ønsker å synliggjøre egennytten som ligger i alumniarbeidet. På sikt skal det lønne seg – både faglig, sosialt og økonomisk.

Det eksisterer store forskjeller i både tradisjoner og naturlige forutsetninger mellom fagmiljøene når det gjelder oppstart av alumnivirksomhet.

- Det er nesten ingen kultur for kontakt med tidligere studenter ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS), kommenterte Jon Hovland, som er stipendiat ved instituttet. ISS-representantene anbefalte beskjedne ambisjoner, først og fremst ved å frigjøre arbeidsressurser til adresseinnsamling på nylig utgåtte masterstudenter.

Sosialantropologi hadde imidlertid andre erfaringer. Instituttet arrangerte sist høst fest for sosant-alumner med overveldende interesse.

Bli med!
NTNU oppfordrer alle tidligere studenter med en grad fra NTNU, eller en av dets forløpere, til å registrere seg på alumnisidene . Spre budskapet, og ta kontakt med tidligere studiekammerater og be dem gjøre det samme.

Tekst og foto: Tor H. Monsen