MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Preben C. Mørk: Samlokalisering - noen kjetterske tanker (15.3.06, 13:27)

Jeg sitter nå med en følelse av at samlokaliseringsprosjektet etterhvert begynner å få så stort moment at det er fare for at det vil rulle videre, uansett.

Kan det være at de mange, vel begrunnete motargumenter som har fremkommet - fra NTNU ansatte såvel som fra byens borgere - bare forblir små tuer som lett kan overkjøres uten at det store samlokaliseringslasset velter?

En foreløpig "investering" på 20 + millioner samt noen tusen timer fra NTNUs ansatte, en iherdig innsats fra noen ganske få sentralt plasserte (og samlokaliseringsfrelste) personer, velsignelse (neppe basert på NTNU´s interesser) fra endel lokalpolitikere og en voksende interesse fra store kommersielle aktører, er medvirkende årsaker. Jeg synes det hele minner om en liten lokal, men svært målrettet tsunami.

Nå er det riktignok slik at styret ønsker skriftlige høringsuttalelser fra en rekke instanser. I tillegg inviteres de ansatte til å delta i en individuell spørreundersøkelse før "styret på selvstendig grunnlag fatter sin beslutning", som det heter.

Etter å ha tilbrakt en mannsalder på Gløshaugen, mener jeg imidlertid å ha erfart sannheten i de visdomsord (den romerske embedsmann) Gaius Petronius formulerte for snart 2000 år siden, nemlig:

" Jeg lærte meg senere i livet at vi er tilbøyelige til å møte hver ny situasjon gjennom omorganisering, og jeg lærte også hvilken vidunderlig metode dette er til å skape en illusjon om fremgang, mens det i virkeligheten forårsaker kaos, ineffektivitet og demoralisering".

Uten at jeg på noen måte vil trekke styrets objektivitet og gode intensjoner i tvil utløser disse ord - kombinert med overnevnte "tsunami" - noen kjetterske tanker. Vil f.eks. denne (av Petronius formulerte) tilbøyelighet, bevisst eller ubevisst, influere på den avgjørelse som taes? Diskusjon, dialog og bred medvirkning i høringsprosessen er gode ord - men i lys av formuleringen "på selvstendig grunnlag" heller ikke noe mer, ikke noe forpliktende.

Sett nå at de skriftlige høringer og de ansattes (individuelle) ytringer eventuelt skulle gi uttrykk for en overveldende motstand mot samlokaliseringsprosjektet. Et positivt styrevedtak må vel da være utrolig godt begrunnet om ikke disse ordene skal bli oppfattet som et slags kvasidemokratisk alibi. NTNU - det er jo tross alt de ansatte - resten er bare bygninger Personlig er jeg i den (heldige?) situasjon at "emeritus-statusen" venter rundt neste sving. Ikke desto mindre håper jeg å unngå at Ludvig 16. ord, "Apres nous le deluge" skal komme til å bli min avskjedsreplikk.

Preben C. Mørk
Professor
Institutt for kjemisk prosessteknologi

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv