MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Styret vedtok tilleggsutredning av tocampusløsning (15.3.06, 17:00)

Prosjektledelsen for NTNU 2020/ HiST 2020 ønsket å opprettholde framdrift og tempo i samlokaliseringsprosjektet underveis i den forestående høringsperioden, og søkte om nye utredningsmillioner for perioden april-juni. Men styret satte en liten kjepp i samlokaliseringshjulet.

Rektoratet la til styremøtet fram en tilrådning om å opprettholde trykk og tempo i utredningen av samlokaliseringssaken utover våren. Prislappen på drøyt fem millioner kroner var tenkt å dekke blant annet videreføring av offentlige prosesser, etablering av prosjektallianse, tilleggsutredninger for scenario 1B, samt administrative kostnader.

Rektoratets forslag vakte delt begeistring hos de 11 styremedlemmene. Flere mente det var svært uheldig dersom en utredning skulle rulle videre og frambringe to ulike beslutningsgrunnlag – ett (hovedrapporten) som studenter og ansatte skal si sin mening om gjennom høringer, og ett (med nye utredninger) som styret skal fatte sin beslutning på grunnlag av.

ALTERNATIVT FORSLAG: Svein Lorentzen (t.h.) fremmet forslag om å legge utredningsarbeidet på is frem til styrevedtaket 10. mai.
Styret ønsket "time out"
Styremedlem Svein Lorentzen var en av mange som var skeptiske til å gå direkte inn i en slik fase 3 av NTNU 2020/ HiST 2020-prosjektet før resultatet av hovedutredningen har vært ute på høring. Han la fram et alternativt forslag til vedtak, som gikk ut på å stille videre utredninger i bero til det endelige valget av campusløsning er foretatt:

- Går vi inn i fase 3, vil omverdenen reagere på at ytterligere ressurser brukes før styret skal ta en avgjørelse 10. mai. En videreføring av utredningsprosessen mens høringsprosessen pågår, synes jeg er svært betenkelig. Vi får en rufsete og uryddig prosess hvis ikke prosjektorganisasjonen tar en "time out" til etter 10. mai.

Styremedlem Terje Wahl var blant de NTNU-ansatte som støttet dette forslaget:

- Lorentzen sitt forslag er fornuftig, for tillit og troverdighet i universitetsbefolkningen er noe styret må ta svært alvorlig.

Digernes svarte at denne fase 3 ikke skulle være bindende, men sikre framdriften i saken, og være forberedelsesarbeid fram til styremøtet i mai.

Forvirrende med flere utredninger
Men rektor møtte motstand fra styremedlem An-Magritt Jensen:

- Det skulle ikke være tvil om at rapporten som ble lagt fram 3. mars representerer sluttstrek for utredningen – beslutningsgrunnlaget skal være klart nå. Nå skal det være høring.

Styremedlem Rigmor Austgulen mente det ville være uryddig og forvirrende dersom høringsrunden baserer seg på annen informasjon og et annet saksgrunnlag enn det styret har tilgang på, og at det stadig drypper litt info her og litt info der utover i høringsprosessen.

Austgulens bekymring fant klangbunn hos styremedlem Kristin Dæhli:

- Prosjektet har i denne omgang fått mer enn nok av tid og ressurser. Det virker som om prosjektorganisasjonen tar et ja til samlokalisering for gitt, men det er slett ikke sikkert at styret faller ned på denne beslutningen den 10. mai.

Digernes påpekte at ønsket om fortsatt framdrift i prosjektet de neste tre månedene også handler om å ha respekt for HiST sine behov, for de er allerede forsinket i henhold til sine tidsskjemaer.

Tocampusløsning for lite utredet?
An-Magritt Jensen spurte om hvorvidt ønsket om ytterligere utredning hadde med mulighet eller behov å gjøre, og flagget at en videre utredning viser en manglende respekt for ansatte og studenter, hvis de ikke får det samme beslutningsgrunnlaget som styret.

DISKUSJONEN fortsatte i korridoren. Fra venstre Siri Beate Hatlen, Svein Lorentzen og Inge Fottland.
De fire eksterne styremedlemmene (Arnstad, Loktu, Hatlen og Thommessen) poengterte at det ville være uansvarlig av styret å fatte en beslutning dersom beslutningsgrunnlaget kan gjøres bedre, og de ville gjerne benytte denne mellomperioden før 10. mai til å trygge styrets beslutningsgrunnlag - særlig ved å få noe grundigere økonomisk utredning av tocampusløsningen, scenario 1B.

- Jeg kjenner meg utrolig ukomfortabel med å stille meg bak en prosess som ikke i god nok grad har utredet tocampusløsningen, sa Christian Thommessen.

De øvrige elementene i rektoratets forslag fant styret det best å utsette, "slik at det ikke skapes inntrykk av at det er en styrt prosess", som Siri Beate Hatlen uttrykte det.

Dypere analyse av scenario 1B
Prosjektledelsens tilrådning om en tilleggsutredning av økonomiske konsekvenser av scenario 1B ble grundig diskutert i styret, og til slutt falt man ned på samme konklusjon som rektoratets notat, der det framgår at tocampusløsningen ikke er like grundig konsekvensutredet som encampusalternativet, scenario 2.

Styremedlem Jasmin Jahres syn var representativt for styreflertallet på punktet om en tilleggsutredning av scenario 1B:

- Det er en kjempevanskelig og stor beslutning å ta om samlokalisering. Derfor vil jeg gjerne vite mer om 1B og tocampusløsningen. Jeg vil støtte å utrede økonomiske beregninger for dette alternativet

Dermed vedtok styret at prosjektledelsen innen styremøtet 10. mai skal sørge for å få utredet mer detaljerte beregninger av økonomien knyttet til en tocampusløsning, scenario 1B i utredningsrapporten som ble presentert 3. mars.

Av Kenneth Stoltz
Foto: Arne Asphjell