MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Omfattende spørreundersøkelse venter deg (15.3.06, 20:39)

Spørreundersøkelsen som skal være en del av høringsprosessen i samlokaliseringssaken blir omfattende. Men den er ingen uravstemning, sier Arnstad.

I forrige styremøte i februar ble det nedsatt et utvalg bestående av rektor Torbjørn Digernes, og styremedlemmene Svein Lorentzen og Morten Loktu. Utvalgets oppdrag: å utarbeide en elektronisk spørreundersøkelse som skal være en del av fase 2 i høringsprosessen til NTNU 2020/ HiST 2020 – eventuell samlokalisering.

Alle ansatte og studenter får med dette muligheten til å bli hørt på individuell basis. Samtidig handler styret i tråd med sitt mål om å få fram mest mulig informasjon som grunnlag for beslutningen det skal fatte 10. mai.

Tidspress for spørsmålsformulerere
Med rådgiverbistand fra sosiologiprofessor Per Morten Schiefloe, har utvalget formulert nærmere tretti spørsmål som de ønsker å høre universitetsbefolkningens tanker omkring. Utvalget peker i sin innstilling til styret på at tiden ikke har strukket til for å komme fram til et fullstendig utarbeidet spørreskjema, og ba derfor styret om tilbakemeldinger på det seks sider lange råutkastet som ble framlagt onsdag. Tilbakemeldinger fikk de.

FOLKETS RØST: - Vi skal høre på hva folk sier, mener Thommessen. Foto: Arne Asphjell.
Bekymret styreleder
Styreleder Marit Arnstad mente at utvalgets undersøkelse stiller for mange spørsmål:

- Jeg er bekymret for at undersøkelsen skal bli for omfattende, og at barrieren for å delta blir for høy når det er for mange spørsmål. Det vil dessuten være feil å gi universitetsbefolkningen et håp om at spørreundersøkelsen representerer en uravstemning for eller imot samlokalisering. For styret skal bestemme uansett, insisterte Arnstad.

Christian Thommessen delte ikke styrelederens bekymring:

- Ja, styret skal bestemme, og da skal vi høre på hva folk sier. Undersøkelsen kan gjerne være lang, for da kan den også tillegges mer vekt enn to korte spørsmål ville gjøre. Er det noen som velger å ikke svare fordi undersøkelsen er for lang, så er også det et svar som gir styret informasjon, sa Thommessen.

Ansattskjema og studentskjema
Styret avgjorde at man går inn for langversjonen, altså utvalgets forslag til spørreskjema, med enkelte modifikasjoner som kommer på plass i løpet av kort tid. Rådgiver Schiefloe mente det vil være mest praktisk at det utarbeides separate skjema for henholdsvis studenter og ansatte, da enkelte problemstillinger i undersøkelsen vil være mer relevante for den ene gruppen, og mindre for den andre.

Styret gikk inn for denne todelte modellen, og besluttet i den forbindelse at studentrepresentanten i styret, Jens Maseng, går inn i utvalget sammen med Lorentzen, Loktu og Digernes. Den første uken i april får hele universitetsbefolkningen bryne seg på spørsmålene disse fire karene skal pønske ut de nærmeste dagene.

Av Kenneth Stoltz