MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Asbjørn Rolstadås: Festen er i gang! (15.3.06, 22:54)

Klokken 06.29 den 13. mars kunne Universitetsavisa melde at anbudsrunde for konsulenttjenester til prosjekt 2020 er i gang. Da er vel startskuddet gått.

Det virker som om det er hensynet til HiST som tvinger frem en slik hurtigtogløsning før NTNUs styre har behandlet den utredningen som prosjektet har lagt frem. (Det er selvsagt tatt forbehold om styrets godkjennelse før det tegnes kontrakter.)

Knapt tre måneder tidligere var budsjettet for 2006 oppe til diskusjon i ledergruppen for IVT-fakultetet. Stemningen rundt bordet var preget av oppgitthet og frustrasjon over en pengesekk som ikke rekker særlig lengre enn til lønninger. Kravene til prestasjon og kvalitet går opp mens ressursene går ned.

Inge Fottland disponerer 20 millioner til utredning og skal kjøpe konsulenttjenester for et ukjent beløp til blant annet endringsledelse i strategiutvikling, endringsledelse i organisasjonsutvikling, virksomhetsutvikling, osv.

Dette kan lett oppfattes som innledningen til en ny runde med organisasjonstilpasning og strategiplanlegging. NTNUs ansatte begynner å få god trening i slike øvelser. Siden en opprivende diskusjon rundt opprettelsen av NTNU har vi vært igjennom ORGUT, desentralisering av administrative tjenester, omgruppering av fakulteter og omorganisering av institutter for å nevne noen. Innimellom disse slagene blir det kanskje også litt tid til forskning for de mest ivrige. Enhver sammenheng mellom NTNUs plasseringer på internasjonale rankinglister og disse interne prosessene er selvsagt helt tilfeldig. Derfor kan vi trygt gi oss i kast med nye løft. Hensikten er jo god.

Samlokalisering skal fremme tverrfaglig samarbeid. Læringssentra er en viktig ingrediens i dette. Vi skal ikke undervurdere betydningen av at mennesker ”dumper borti hverandre” med en kaffekopp og et wienerbrød, men vi skal heller ikke undervurdere betydningen av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Ungdom i dag treffes via nettmøter, mobil, Skype og andre internettbaserte tjenester.

EU-kommisjonen har satset store penger på utvikling av ”collaborative technologies”. NTNU har et fremragende miljø på dette feltet. Kanskje de burde ufordres på hvordan en alternativ løsning for tverrfaglig samarbeid kan utvikles ved hjelp av IKT fremfor nye bygg. Hvilken infrastruktur kunne vi ikke kjøpe for prisen på et samlokaliseringsprosjekt!

Alle vi som har vært aktive i forskning innenfor EUs rammeprogrammer, har vent oss til virtuelt samarbeid. Et tyvetalls partnere i 15-20 land er slett ikke uvanlig. Der hvor det er midler til å finansier forskningsprosjekter oppstår samarbeid lett på tvers av disipliner, kulturer og geografisk avstand. Trolig gjelder det også aksen Dragvoll – Gløshaugen.

Utredningen fra Fottlands gruppe representerer et solid arbeid med å vurdere arealer og bygninger for en samlokalisering. Det er også gjort en vurdering av en fortsatt delt løsning. Jeg savner imidlertid en vurdering av hvilket bidrag dette gir til å bedre NTNUs kvalitet, og om det er andre virkemidler som kan gi bedre effekt.

Jeg kan heller ikke forstå hvorfor det er så viktig for NTNU å samlokalisere seg med HiST dersom det ikke skal være et første skritt i retning av en ren integrering. HiST gjør en utmerket jobb, men det er en kultur som er mer praktisk rettet enn et universitet. Er vi sikre på at en samlokalisering og/eller sammensmelting av disse kulturene vil fremme kvaliteten på NTNU og tiltrekke seg bedre studenter fra hele Norge?

Jeg appellerer til styret om å velge den løsningen som er best for NTNU uavhengig av hva som gagner HiST, Trondheim kommune eller SiT. NTNU trenger et kvalitetsløft. Styrets ambisiøse mål om å bli blant de ti beste i Europa er en fin målsetning. Men da må vi prioritere ressurser til tiltak som monner i den sammenheng.

Asbjørn Rolstadås,
professor

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv