MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Thang Manh Tran: Læringssenteret mer enn et avansert bibliotek? (20.3.06, 09:45)

I debatten rundt læringssenteret er det flere røster som betviler læringssenterets funksjon, rolle og dertil nytteverdi.

Disse meningene støtter jeg forutsatt at læringssenteret er et "avansert" bibliotek. Men bare i ordet læringssenter ligger det mer enn et bibliotek. Bibliotek har sterke forbindelser til kunnskapssynet som fokuserer på det skrevne ord. Kunnskapssynet må utvides for at læringssenteret skal ha en nytteverdi.

Dagens kunnskapssyn kan forstås som enten at: (i) at det vises til eller formidles resultater av forskning, eller (ii) at virksomheten selv i sin utforming og gjennomføring bygger på forskning. Ut fra det tradisjonelle (positivistiske) kunnskapssynet innen akademia handler det i begge tilfelle om teoretisk forståelse eller empiri (systematiserte erfaringer) uttrykt i verbalspråklige termer som et sett av påstander ­ altså påstandskunnskap. Dokumentasjonen er skriftlig i form av rapporter, publikasjoner o.l. ­ som gir innsyn ved at det kan deles av flere og sikrer legitimiteten ut fra vanlige akademiske kriterier.

For læringssenteret, vil det handle både om (i) og (ii), men med tyngdepunkt på (ii), i kombinasjon med et handlingsorientert kunnskapssyn. Handlingsorientert fordi kunnskapen som formidles, omdannes og forvaltes foregår mindre og mindre i auditorium, og i større grad gjennom prosjekter. (Aril Gulbrandsen, notat 13 mars 2006)

Det å tilrettelegge for at "morgendagens studenter vil sannsynligvis stille større krav til fysisk tilrettelegging og et vitalt studiemiljø" (Hestnesutvalget I 2004) krever at læringssenteret er noe mer enn et avansert bibiliotek.

Dette vil kreve at det foreligger grupperom med dertil digitale hjelpemidler for å bistå studentene i deres læring. Selv om Conradi og Knapskog påpeker at mennesket mer og mer jobber gjennom datamaskinen, vil det alltid være behov for å samles fysisk med dertil tilhørende kunnskapsdeling som er innsikts- og erfaringsbasert. Denne debatten foregår gjennom et diskusjonsforum, og den observante leser vil se både fordeler og ulemper i det.

Enhver læringskontekst krever sitt læringsmedium. Ethvert fagemne krever sin tilrettelegging.

Dette vil kreve intellektuell kapital i form av prosessledelse, hvordan få monofaglige og flerfaglige mennesker til å jobbe sammen og skape gode læringssituasjoner for deling av skreven-, innsiktsbasert- og erfaringsbasert kunnskap. Dette vil kreve intellektuell kapital i form av bibliotekets ressurser ift informasjonssøk og kritisk håndtering av kunnskapen som foreligger.

Den brytningstiden vi er inne i, utfordrer det tradisjonelle bildet. Det henger sammen med både kunnskapssyn, menneskesyn og teknologi. Resultatet av denne brytningen må læringssenteret ivareta.

Thang Manh Tran
prosessleder, Oasen Kreativ Lab

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv