MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Trond Andresen: Nytt, aktuelt og svært samfunnsnyttig tverrfaglig emne (26.3.06, 13:54)

Med bakgrunn i samlokaliseringsdebatten, tillater jeg meg å foreslå et nytt emne (se nedenfor). Fagbeskrivelsen følger malen for emnene i studiehåndbok for sivilingeniørstudiet. Jeg har lagt emnet til Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, men som det framgår av emnebeskrivelsen er det svært så tverrfaglig. Sånn sett burde det bli mottatt med åpne armer av NTNUs ledelse.

De som tror dette bare er ironi, tar feil. Jeg mener oppriktig at NTNU burde gi et emne som ligner på dette. Det samfunnsmessige besparelses-potensialet som ligger i at kommende sivilingeniører og arkitekter har ervervet den kunnskap som dette kurset gir, er svært stor -- minst like stor som den kompetanse de i dagens pensum tilføres når det gjelder ledelse, prosjektkalkyler og annet.

TIØ 4854 STORM GALSK I ST PROSJ
Stormannsgalskap i store prosjekter
Megalomania in large projects
Faglærer: NN - fra flere fagområder (psykologi, kybernetikk, økonomi, medier, næringsliv)
Uketimer: Høst: 2F+3Ø+7S = 7.50 SP
Tid: Tid og sted for undervisning kunngjøres på nett.
Karakter: Bokstavkarakterer Obl. aktiviteter: Ingen
Læringsmål: Gi studenten innsikt i psykologiske forhold som virker blant beslutningstagere under utvikling av store prosjekter, og i metoder til å motvirke at slikt ikke fører til skadelige utfall.
Anbefalte forkunnskaper: TIØ4255 Teknologiledelse 1 eller tilsvarende kunnskaper.
Faglig innhold: Kurset er delt i tre hovedkapitler:
Del 1 - individuell psykologi og menneskelige verdier: Naturlig forekommende, men problematiske, menneskelige trekk ("menneskelig dårskap") -- og hvordan disse kommer til uttrykk og kan forsterkes: narcissisme, behov for å vise seg, karrierisme, behov for å bestemme over andre. Forskjellige verdisyn: elitisme versus demokrati. Mennesketyper som ofte forekommer i ledelses-miljøer.
Del 2 - gruppedynamikk, "menneskelig kybernetikk": Mellommenneskelige vekselvirkninger i et styre -- som flokkmentalitet, gruppepress, hersketeknikker, møte-taktikk, alliansebygging, retoriske virkemidler, vikarierende motiver. Symbiose (positive tilbakekoplinger) mellom styre, direktører, konsulenter, politikere.
Del 3 - propaganda og maktkamp i det offentlige rom: Prosjektledelsens mediestrategier, og motstrategier fra kritikere. Medie-eksponering (inklusive pleie av medie-kontakter), offentlig debatt. Motkampanjer i form av motekspertise og -utredninger, aksjonsgrupper, underskriftskampanjer og lignende.
Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger. Øvingsarbeid med å analysere forspillet, forløpet og utfallet av et gjennomført prosjekt som ble mislykket i form av overskridelser, skadelige bivirkninger eller manglende måloppnåelse. Studentene danner to-personers grupper som får hvert sitt prosjekt til vurdering. Gruppa skal også vurdere et annet prosjekt som er under utredning og offentlig debatt, men som ennå ikke er gjennomført. To rapporter skal altså innleveres.
Vurderinga av disse gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet.
Kursmateriell: Oversikt over pensumlitteratur gis ved oppstart.
Vurderingsform: Mappeevaluering.

Trond Andresen teknisk kybernetikk

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv