MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NTNU 2020/HiST 2020:
- Nå må rektor ta grep (22.3.06, 06:37)

Tidligere styremedlem Bjarne Foss er alvorlig bekymret over at knapt noen toneangivende forskningsledere ved NTNU er begeistret for samlokaliseringsideen, men tvert i mot meget skeptiske. – Rektor må nå ta initiativ til å finne en samlende løsning, er hans oppfordring.

- Virkelighetsoppfatningen hos førende vitenskapelige medarbeidere og vyene i samlokaliseringsprosjektet er som natt og dag, konstaterer Foss.

– Vi kan ikke leve med en så markert splid i en kunnskapsorganisasjon som vår, mener han. - Det vil tappe oss for energi, sier han videre, og retter en sterk oppfordring til rektor om at han i samarbeid med styret finner en samlende løsning som har troverdighet når det gjelder faglighet og økonomi.

FAKTAUNDERSKUDD: - Vi må ikke ta en avgjørelse basert på visjoner med et underskudd av fakta, mener Bjarne Foss, som også mener det er viktig å få fram uavhengige vurderinger av risiko og økonomi i prosjektet.
Sterk skepsis
Foss viser bl.a. til at leserbrevene i Universitetsavisa viser betydelig sprik i virkelighetsoppfatning mellom ledelse og vitenskapelige medarbeidere. Han har gjennom sitt faglige kontaktnett snakket med ledere for store forskningsprogrammer, sentrale instituttledere, ledere for sentre for fremragende forskning (SFF) og ledere som gjennom sitt virke har vist at de kan få til dette med tverrfaglighet i praksis.

Mangler troverdighet
Ankepunktene som går igjen er følgende:

 • Samlokalisering er ikke troverdig som et virkemiddel for å gjøre NTNU internasjonalt fremragende.
 • Tilliten til de økonomiske kalkylene er lav. Prosjektet representerer en betydelig økonomisk risiko for NTNU.
 • Uansett hva man måtte tro og mene - et slikt prosjekt vil nødvendigvis gå ut over undervisning og forskning.
 • Prosjektet så langt inngir ikke tillit med sine korrigeringer og utelatelser. Styret har to ganger måttet påpeke at utredning av tocampusalternativet skal med.

  Hengemyr
  - Jeg tror vi vil havne i en hengemyr, er Foss’ pessimistiske spådom, som han bl.a. begrunner med at det ligger så mange uavklarte økonomiske spørsmål i dette, spørsmål som avhenger av andre parter vi ikke har særlig kontroll med. Avhengigheten til kommunen blir for sterk, mener Foss.

  Ta lederansvar
  - Det kan se ut som ligger an til en kraftig splittelse i styret når det gjelder denne saken, og derfor mener jeg det er et lederansvar å finne en samlende løsning, understreker Foss, som i ettertid beklager at den forrige universitetsledelsen valgte å gjøre en det han kaller en beregnende tolkning og oppfølging av styrevedtaket han selv var med på i februar i fjor.

  - Alternativet med en parallell, kraftfull utvikling av Gløshaugen og Dragvoll som et alternativ ble bevisst utelatt. En kardinalfeil, mener han i dag.

  Tekst og foto: Arne Asphjell

 •