MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Harris Utne: Svar til Geir Moe (29.3.06, 14:38)

Geir Moe antyder i sitt innlegg at tillitsvalgte blant studenter kjører en kampanje for samlokalisering. Det slår han med andre ord ikke at det er en mulighet for at vi jobber for en sak vi har stor tro på.

Moe antyder også at det kun er sentrale tillitsvalgte som engasjerer seg i saken, hvilket ikke er tilfelle i hele tatt. Jeg bare referer til resolusjonsvedtaket på Samfundet på lørdag hvor et overveiende flertall stemte for samlokalisering (og dette på et møte hvor byen var rensket for studentpolitikere ettersom vi var på Landsting for NSU). Jeg bruker samme overskriftene som Moe for å imøtekomme påstandene:

Spørsmålsstillingen
Vi argumenterer med fakta. Det utredningsrapporten legger frem er at alternativene med samlokalisering vil gi mer plass og bedre egnede arealer for imøtekomme fremtidens krav.

Selvsagt er det også plass på Dragvoll om en bygger ut, men tatt i betraktning at utredningen slår fast at nybygg lettere imøtekommer dagens og fremtidens behov, økonomien er ivaretatt og at en-campusløsning korresponderer best med NTNUs mål og visjoner, skulle det vel bare mangle at vi stiller oss positive til samlokaliseringsalternativet.

Fag på tvers?
Einar Aas har etterlyst svar fra Studenttinget på en utfordring om å undersøke behovet for å ta fag på tvers (sist 17.3.06). Jeg personlig har benyttet meg av tilbudet om å ta fag utenom den vanlige fagkretsen og ser at det er mange rundt meg som gjør det.

Selv om vi i ledelsen i Studenttinget vanligvis forholder oss til meningene fremsatt av representantene i Studenttinget og har liten anledning til å lage spørreundersøkelser, har en her tatt initiativ til en større undersøkelse hvor behovet for å ta fag på tvers blir tatt opp. Denne undersøkelsen er under utarbeidelse i samarbeid med Sentio.

Uansett vil spørreundersøkelsen i forbindelse med samlokaliseringen som går ut til alle ansatte og studenter ta opp samme problemstilling: Ønsker om å ta fag på tvers, om NTNU bør legge til rette for det og hvordan samlokalisering vil virke inn på det å ta fag på tvers.

Det studentsosiale
Overskriften peker på at også en campus i grønne omgivelser er fint. Dette er subjektivt og jeg skal ikke sette meg til doms over hva folk foretrekker, men ut ifra den detaljerte kartleggingen av hvor studenter bor og den overveiende positive holdningen samlokalisering har blant studenter, tør jeg påstå at det kanskje er andre argumenter som veier tyngre imot en samlokalisering enn dette.

Sluttkommentarer
Vi forholder oss til utredningen slik den foreligger og synes det blir feil å vektlegge enkelpersoners ytringer om økonomien mer enn den omfattende utredningen. Jeg skal ikke gå mer inn på dette her, den endelige beslutningen med alle faktorer (inkludert økonomi og politiske forhold) skal Styret ta.

Personlig synes jeg antall parkeringsplasser ikke skal være utslagsgivende for hva vi vil med NTNU i fremtiden (i tillegg er det nok plass om det er vilje fra kommunen).

Så til fokusdebatten. Er det noen med rimelig godt grunnlag som kan si at byggingen av Realfagbygget og St. Olavs hospital i stor grad har gått utover evnen til å forske?

Ja, argumentasjonen om samlokalisering bygger mye på håp og drømmer. Da er det jammen fint at vi nå etter grundige utredninger og debatter ser at drømmen kan gå i oppfyllelse om vi bare utnytter den unike muligheten vi har nå.

Harris Utne
Studenttingsleder NTNU

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv