MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Johannes Skaar: Viktig faglig argument for to-campusløsning (29.3.06, 16:33)

Det har tidligere vært etterlyst faglige argumenter for to-campusløsning. Jeg skal gi et slikt argument.

En av de viktigste betingelsene for å bli internasjonalt fremragende er, enten vi liker det eller ei, penger. Vi trenger midler for å bygge opp laboratorier, og ikke minst for å bedre rammebetingelsene for forskning. Vi trenger forskningsmidler for å tiltrekke gode folk. Det ville uten tvil gitt en skikkelig løft for NTNU hvis vi fikk en milliard eller to ekstra!

Derfor er det uhyre viktig at vi sammenlikner de to campusløsningene økonomisk. Bjarne Foss har i Universitetsavisa argumentert for at økonomien i en-campusløsningen er meget usikker. Nils Holte har videre påpekt bl.a. at en pris på 4 mill per dekar for uopparbeidede boligtomter i Dragvollområdet er urealistisk – ja sannsynligvis minst en faktor 5 for stor! Holte ender opp med 1.55 milliarder som netto utgift til samlokalisering.

Jeg skal komme med et annet økonomisk poeng i denne sammenlikningen. Når man skal gjøre en rettferdig sammenlikning av de to campusløsningene, må man selvsagt ta arvesølvet i betraktning. En rettferdig sammenlikning betyr likt, framtidig ekspansjonsareal. Med andre ord må verdien på det ekstra arealet i Dragvollområdet tas med i regnestykket, enten det selges eller ei. Dersom 60 dekar holdes utenfor (øremerket utbygging og ekstra ”luft” for tocampusløsningen) gir dette 1.5 milliarder ekstra i favør to-campusløsningen. Her er verdien på arealet estimert på samme måte som i utredningsrapporten.

Det er kanskje tvilsomt om Stortinget ville godkjent salg av disse tomtene hvis pengene skal brukes til forskning eller undervisning. Men departementet ville kanskje godkjent et mindre salg nå og da, når midlene investeres i den nåværende bygningsmassen, evt. oppgradering eller ombygging av laboratoriefasiliteter. Slike investeringer trengs uansett i framtiden, og hvis midlene kan tas fra et annet sted, vil dette gi ekstra midler til faglig aktivitet. I alle tilfelle er dette et politisk spørsmål som vil kunne endre seg med tiden. Derfor bør tomteverdien sees på som et fond – som indirekte eller direkte kan komme faglig aktivitet til gode.

Det er latterlig å feie økonomien under teppet: Økonomien er et faglig argument!

Johannes Skaar
Institutt for elektronikk og telekommunikasjon

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv