MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NTNU 2020/HiST 2020:
Biobussuniversitetet (30.3.06, 10:40)

- NTNU må bli kjent som universitetet med biobussene, mener prodekanus ved IME-fakultetet, Kari Hag. Hennes kolleger ved fakultetet holder en knapp på transportløsning fremfor samlokalisering.

TOMTEOMRÅDER har en tendens til å bli en gjenganger i NTNU 2020 debatten. – Vi sitter på en leirklump, selg Gløshaugen og flytt til Dragvoll, var et av forslagene som dukket opp på IME-allmøtet.
Det vil være feil å påstå at man kunne registrere stor entusiasme for samlokalisering på allmøtet om NTNU 2020 for Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME).

Det motsatte var heller tilfelle. Roger Midstraum var en av de få som nærmet seg spørsmålet med positiv vinkling.

Se mulighetene
- Dere har en tendens til å se alle problemene, ikke mulighetene, sa Midtstraum henvendt til sine kolleger. – Hvis det hadde vært mulig, ville jeg hatt én campus i morra, sa han videre.

Han har selv erfart at undervisningssamarbeid med Dragvoll fungerer dårlig på grunn av avstanden. – Universitetet er først og fremst en møteplass, og mangfold er viktig, understreket Midtstraum, som tror man ville få muligheter som ellers ikke ville bli realisert ved en samlokalisering.

IKKE FORSTYRR: - Tocampusløsningen forstyrrer oss minst. Det er ledelsen som blir mest forstyrret i sitt arbeid på grunn av NTNU 2020, mener Ragnar Hergum, som tror det ville være bedre for rekrutteringen om innsatsen ble brukt på forbedring av NTNUs websider.
Prislappen?
Men Midtstraum er ikke helt reservasjonsløs til en slik løsning.

– Gull kan kjøpes for dyrt, konstaterer han, og han er svært bekymret for måten prosjektet skal finansieres på. – Omfang og prislapp er umulig å overskue, mener Midtstraum.

Midtsraum var en av innlederne og paneldeltagerne på allmøtet. Svein Knapskog var en annen og mer skeptisk innleder.

- Det er vanskelig å forestille seg Elgeseter gate som attraktiv, selv med lokk, sa Knapskog, som anbefaler ledelsen å gå videre med en parallell utvikling av Dragvoll og Gløshaugen.

- Dragvoll er ikke perifert, men relativt bynært, mener Knapskog, som har liten tro på sentraliseringsideen når det gjelder læringssenter.

HiST-fusjon lurer?
Prodekanus Kari Hag har hatt forskningsopphold ved University of Michigan, som er spredt på flere campuser. – De har en fabelaktig bussforbindelse, forteller Hag, som ønsker seg en tilsvarende løsning her, basert på busser drevet av biobrensel.

STUDENTENES RØST: Nyvalgt studenttingsleder Harris Utne (t.v.) har i disse dager fullt opp med å presentere studentenes syn på fremtidig campusløsning. – Jeg ser ikke hensikten med at NTNU skal være en stor tomtebesitter, sa Utne i denne debatten. Andre mente at det å selge Dragvolltomtene blir omtrent som å forsyne seg av oljefondet.
- Jeg ønsker at NTNU skal bli kjent som universitetet med biobussene, sa Hag, som nærer en frykt for at en fusjon med HiST lurer i bakgrunnen.

Henning Omre frykter også HiST som en joker i dette spillet, og er redd Stortinget kan komme til å stille vanskelige betingelser. Han avkrevde rektor et løfte om at samlokalisering og eventuell HiST-fusjon skal være separate prosesser, og fikk ja på det.

Nye millioner til prosjektet?
Rektor kom med flere forsikringer. – Styrevedtaket skal baseres på klare økonomiske kriterier. Hvis økonomien ikke går i hop, sier vi stopp, sa rektor.

ENKEL LOGIKK: - Tilhengerne av samlokalisering sier at de vil respektere styrets vedtak. Derfor blir det mest ro om styret vedtar tocampusløsning, konstaterer Tore Jørgensen.
Tore Jørgensen har fulgt rektoratets oppfordring om å møte NTNU 2020 prosjektet med et åpent sinn. – Men gjør dere det, spurte han henvendt til rektor og prorektor Lægreid. – Ja, var igjen forsikringen fra rektor.

- Hvis vi vedtar samlokalisering 10. mai, går vi inn i en to år lang samspillfase med fortsatt usikkerhet før Stortinget sier sitt i saken. Hva vil denne fasen koste? ville Bjarne Foss vite.

Inge Fottland opplyste at en eventuell prosjektperiode fra medio 2006 til medio 2008 vil koste i området 40 – 60 millioner kroner, fordelt på NTNU og HiST.

Tekst og foto: Arne Asphjell